Digital hjälp för bättre samarbete efter skilsmässa eller separation

Digital hjälp för bättre samarbete efter skilsmässa eller separation

SES, Samarbete efter skilsmässan, är ett digitalt och interaktivt verktyg som kan hjälpa föräldrar och barn att hantera den kris som skilsmässa eller separation ofta innebär. Du kan använda SES både inför, under och efter en separation.

SES är ett stöd för föräldrar för att göra tillvaron så bra som möjligt för barn och föräldrar i samband med skilsmässa
och separation. Om du vill få tillgång till SES så behöver du vara folkbokförd i Tingsryds kommun.

Så här fungerar det

Första gången du loggar in skapar du ett konto.

SES är uppdelad i 18 olika moduler. Grundmodulen på drygt 30 minuter kan kompletteras med en rad andra avsnitt som är anpassade efter olika situationer som kan uppstå vid en separation.

Det finns till exempel

  • Verktyg för självreflektion.
  • Verktyg där du får kunskap och exempel på reaktioner hos barn och föräldrar vid separationer.
  • Verktyg att själv fundera över vilka val du gör i samband med en separation. Och kunskap om hur du som förälder berättar för dina barn om valen du gör.

Du kan använda SES helt anonymt närhelst på dygnet du önskar och du kan logga in hur många gånger du vill. Du får tillgång till SES direkt och kan använda tjänsten under ett år. Inga personuppgifter sparas.

Det digitala utbildningsmaterialet finns på svenska, engelska och arabiska.

Tjänsten är utvecklad forskare vid Köpenhamns universitet och yrkesverksamma som specialiserat sig på skilsmässor och digital hälsa.