Faderskap

Faderskap

Om ett barn föds utom äktenskapet måste det fastställas vem som är far till barnet. Anledningen är att barnets juridiska rättighet ska tas tillvara. Om ett barn föds inom äktenskapet antas att det är den äkta mannen som är far till barnet.

Individ- och familjeomsorgen får underrättelse från Skatteförvaltningen om vilka barn som föds utom äktenskapet. Efter cirka tre veckor tillskrivs barnets moder för uppgifter angående faderskapet. Samtidigt bifogas en handling om vad gemensam vårdnad innebär.

Vill du ha mer information om faderskap är du välkommen att kontakta oss. Mer information finns också på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd hemsida under externa länkar.

 

Sidansvarig: Områdeschef IFO barn och familj

Senast uppdaterad: 2021-10-14