Intyga föräldraskap

Intyga föräldraskap

När ett barn kommer till världen ska det fastställas vilka som är föräldrar till barnet. Från och med den 1 januari 2022 kan ogifta föräldrar göra det digitalt via en e-tjänst hos Skatteverket. Gifta par behöver inte fastställa föräldraskapet, det sker automatiskt.

Ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige och som har bank-id kan själva logga in på skatteverket.se och via den nya e-tjänsten fastställa föräldraskapet med hjälp av e-legitimation under de första 14 dagarna efter att barnet är fött. Det kommer även vara möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst.

Det är möjligt att göra en digital bekräftelse på Skatteverkets hemsida så snart barnet är folkbokfört och har tilldelats ett personnummer. För de som inte uppfyller kraven för att använda e-tjänsten kan en bekräftelse göras hos familjerätten i den kommun där barnet är folkbokfört.

Gifta föräldrar

De föräldrar som är gifta med varandra behöver inte göra någon bekräftelse. Den som inte fött barnet antas då vara barnets förälder. För samkönade föräldrar gäller detta för barn födda efter den 1 januari 2022.

Assisterad befruktning

Om barnet tillkommit genom assisterad befruktning måste följande kriterier vara uppfyllda för att ett faderskap eller föräldraskap ska kunna bekräftas:

  • Den som fött barnet och den som inte fött barnet var sambo när den assisterade, registrerade partners eller gifta när den assisterade befruktningen gjordes,
  • Det ska finnas ett samtycke om assisterad befruktning från den som inte fött barnet,
  • Det ska vara sannolikt att barnet tillkommit genom den assisterade befruktningen,
  • Behandlingen har utförts inom behörig svensk hälso- och sjukvård eller vid behörig inrättning utomlands,
  • Barnet ska ha rätt att ta del av uppgift om spermiedonatorn (donators får inte vara anonym).
    En bekräftelse kan hävas om de uppgifter som lämnats inte är korrekta. Det gäller oavsett om bekräftelsen är gjord digitalt eller vid ett besök hos socialnämnden. En hävd bekräftelse innebär att den juridiska kopplingen mellan barnet och den som inte fött barnet bryts. Det finns inte någon tidsgräns för när en bekräftelse kan hävas.

Föräldrar kan fortfarande kan göra en bekräftelse genom ett besök på familjerättsenheten om föräldrarna hellre vill detta, eller om det finns osäkerhet kring föräldraskap eller regler.

Om bekräftelsen till Skatteverket inte görs av föräldrarna under de 14 första dagarna kommer Skatteverket att meddela detta till Tingsryds kommun och bekräftelse kommer istället hanteras av familjerätten.

Sidansvarig: Områdeschef IFO barn och familj

Senast uppdaterad: 2022-03-24