Familjehem

Familjehem

Tingsryds kommun söker dig som har intresse och engagemang för utsatta barn samt har tid och känslomässigt utrymme för att ta emot ett barn eller ungdom i din familj.

Du ska kunna samarbeta med barnets vårdnadshavare, anhöriga och med socialtjänsten i Tingsryd. Vi ställer inga krav på tidigare utbildning men vi vill att du har ett ordnat liv och kan erbjuda en trygg, varm och förutsägbar miljö, samtidigt som du kan vara bestämd och tydlig.

Utredning och bedömning

För att kunna göra en bedömning gör socialtjänsten en utredning som består av flera hembesök, en grundlig intervju och registerkontroll. Registerkontroll görs mot polisens brotts- och misstankeregister, socialregistret i kommunen man bor, Kronofogdemyndigheten samt Försäkringskassan. Utredningen ligger sedan till grund för att bedöma om familjen kan godkännas för att ta emot ett visst barn. Godkännandet av familjehemmet görs sedan av individnämnden i Tingsryds kommun.

Ersättning

Som familjehem får du en ekonomisk ersättning. Den består av två delar: omkostnad (mat, kläder, boende, fickpengar, fritidsaktiviteter med mera) och arvode (ersättning för det arbete som utförs). Nivån på ersättningen är i enlighet med Sveriges kommuner och regioners, SKR:s, rekommendationer.

Skicka din intresseanmälan till familjehemshandläggare Natalie Chromec, natalie.chromec@tingsryd.se eller ring 0477-44 396.

Sidansvarig: Områdeschef IFO barn och familj

Senast uppdaterad: 2024-05-07