Familjenära boendestöd

Familjenära boendestöd

Vad är familjenära boendestöd?

  • Familjenära boendestöd är ett stöd till dig som har en psykisk funktionsnedsättning och är förälder.
  • Familjenära boendestöd syftar till att praktiskt hjälpa, motivera och stödja dig i ditt föräldraskap.
  • Familjenära boendestöd utförs på morgon, dag och kvällstid utifrån vilket stöd just ni behöver (ej nattetid).
  • Familjenära boendestöd kan innebära ett behov av samverkan mellan avdelningen arbete och lärande och vård- och omsorgsförvaltningen.
  • Familjenära boendestöd ansöker du om genom att använda blanketten för SoL-insatser på Tingsryds kommuns hemsida, sedan kontaktar en SoL/LSS-handläggare dig.
  • Familjenära boendestöd är ett stöd för att kunna bygga upp och få en fungerande vardag.

Familjenära boendestöd delas in i två olika nivåer beroende på vilket behov av stöd din familj har:

  • Nivå 1 innebär att stötta förälder att göra saker själv.
  • Nivå 2 innebär att göra saker åt föräldrarna.

Personalen
Vi som arbetar i familjeteamet är boendestödjare. Vi arbetar utifrån en genomförandeplan som utvecklas tillsammans med dig och din familj. Vi har tystnadsplikt, det innebär att vi inte får berätta för någon obehörig om sådant som rör er situation. Familjeteamet finns tillgängligt utifrån de individuella behoven.

Är du intresserad av att veta mer om familjenära boendestöd?

Då är du välkommen att höra av dig till oss via växeln på telefonnummer 0477-441 00,
det går även bra att mejla oss: socialtjansten@tingsryd.se