Alkohol och droger

Alkohol och droger

Har du eller har du haft en förälder som dricker för mycket? Har du en förälder som tar droger? Har du någon annan viktig vuxen i din närhet som missbrukar? Är du orolig att du själv dricker för mycket eller vill ha hjälp med att sluta använda droger?

Vill du ha någon att prata med?

Du kan vända dig till följande:

  • Kommunens missbrukshandläggare. Du kan ringa till kommunens växel på telefonnummer 0477-441 00 och be att få prata med en missbrukshandläggare eller se i menyn där du kommer till information om missbruk och vilken hjälp du kan få.
  • Det finns även en gruppverksamhet i Växjö där du kan träffa andra barn och ungdomar som också har eller har haft, missbrukande föräldrar eller andra närstående. Du kan även få prata själv med någon vuxen om du vill det. Under externa länkar hittar du länken till Familjefrid Kronoberg.
  • Skolkuratorn eller skolsköterskan på din skola. Läs mer under menyn för elevhälsan så hittar du mer information.
  • Kuratorn på ungdomsmottagningen på vårdcentralen i Tingsryd. Kuratorn finns på ungdomsmottagningen ojämna veckor på måndagar. Det är drop-in mellan 14:00-17:00, men du kan också boka tid via barnmorskorna.
    Telefon: 0477-79 48 96.
    Telefontid: måndag-onsdag 08:15-09:45, torsdag 13:00-14:00.
  • Navet tillhör landstinget Kronoberg och är en specialiserad verksamhet i alkohol- och narkotikafrågor. Där kan du få råd och svar om du har frågor, behöver information eller vill prata med någon om alkohol eller narkotika. Du kan få stöd och en egen samtalskontakt om du behöver prata om din oro. De kan kartlägga dina alkohol och/eller narkotikavanor och gör en handlingsplan tillsammans med dig. De kan ta drogtester och erbjuda dig stöd i att sluta använda droger, alternativt att fortsätta vara drogfri. De ger också stöd till anhöriga och du kan få stöd både individuellt och i grupp med andra i en liknande situation. Du erbjuds information kring hur du kan få ett bättre mående. På Navet är strålkastaren riktad mot dig. De kan också ge dig som är förälder stöd i din föräldraroll, utifrån alkohol och narkotika. På Navet har man sekretess och det kostar inget att kontakta dem. Under externa länkar hittar du länk till Navet.

Mer information med speciella länkar för ungdomar och vuxna finns under externa länkar.

Sidansvarig: Områdeschef IFO barn och familj

Senast uppdaterad: 2022-03-24