Dyslexi

Dyslexi

Dyslexi innebär att man har svårt att läsa och/eller att skriva. Det finns mycket hjälp som man kan få för att till exempel underlätta skolarbetet. Om du känner att du behöver hjälp ska du prata med din mentor på din skola eller med skolkuratorn eller skolsköterskan på elevhälsan.

Under externa länkar hittar du information från landstinget Kronoberg 1177 och från Dyslexiförbundet. Där finns också en länk till Barn- och ungdomshälsan i Kronobergs län.

Sidansvarig: Områdeschef IFO barn och familj

Senast uppdaterad: 2022-03-24