Ekonomiska problem

Ekonomiska problem

En del familjer har inte råd med lika mycket saker som andra har. Det kan handla om sådant som kostar pengar i skolan, till exempel utflykter. Det kan också handla om fritidsaktiviteter, som biobiljetter eller medlemsavgiften i fotbollsklubben.

Barnen i de här familjerna hamnar då lätt lite utanför, både i skolan och på fritiden. I Sverige så finns det en nedre gräns för hur lite pengar en familj ska kunna leva på. Det är för att garantera att alla har en bostad, mat och kläder. Det är individ- och familjeomsorgen i kommunen som kan hjälpa till om du har en inkomst som är under miniminivån.

Om din familj har ekonomiska bekymmer kan du eller din förälder kontakta:

  • Tingsryds kommuns individ- och familjeomsorg på telefonnummer 0477-443 26 och be att få prata med en ekonomihandläggare, eller kan du gå in på ekonomiska ärenden eller försörjningsstöd under relaterat innehåll för mer information.
  • Skolkuratorn eller skolsköterskan på elevhälsan på din skola, klicka dig vidare under relaterat innehåll.
  • Majblommans Riksförbund som är en ideell förening vars medlemmar är Majblommans lokalföreningar. Majblomman vill att alla barn ska få vara med på samma villkor, och kunna vara med sina kompisar i skolan och på fritiden. För att majblomman ska kunna hjälpa barn måste de samla in pengar. Varje år ställer 100 000 barn i åldrarna 9–12 år upp i insamlingen genom att sälja majblommor under två veckor. Största delen av de insamlade pengarna går till Majblommans ändamål. Föräldrar får söka bidrag från Majblommans lokalförening som finns på hemorten. Majblommans lokalförening ger bidrag till barn som är upp till 18 år. Hjälpen anpassas också efter barnens olika behov. Bidragen går till exempelvis glasögon, ett par nya skor, eller en dator för att klara av skolarbetet. Bidraget kan också gå till någon fritidsaktivitet så barnen kan få vara med, precis som sina kompisar.
  • Ungdomsmottagningen i Tingsryd. Kuratorn finns på ungdomsmottagningen ojämna veckor på måndagar. Det är drop-in mellan 14.00-17.00, men du kan också boka tid via barnmorskorna. Telefon: 0477-79 48 96. Telefontid: måndag-onsdag 08:15-09:45 och torsdag 13:00-14:00.

På sidorna under externa länkar hittar du bland annat kunskap, råd, stöd och chattsidor som kan vara till hjälp för dig.

 

Sidansvarig: Områdeschef IFO barn och familj

Senast uppdaterad: 2021-10-14