Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning

Under relaterat innehåll finns mer information om följande:

Om du eller någon du känner har en funktionsnedsättning som du vill prata om, kan du kontakta handläggarna på kommunens funktionshinderomsorg. Inom funktionshinderomsorgen kan man få hjälp och stöd om man har en utvecklingsstörning, autism och fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.

Om du har någon i din familj som har ett funktionshinder antingen fysiskt eller psykiskt kan du få hjälp och stöd av anhörigsamordnaren. Du kan få samtal enskilt eller träffa andra som är i samma situation som du.

Du kan också vända dig till skolkuratorn eller skolsköterskan på din skola om du har något problem som du vill prata om. Du kan även vända dig till kuratorn på ungdomsmottagningen i Tingsryd. Kuratorn finns på ungdomsmottagningen ojämna veckor på måndagar. Det är drop-in mellan 14.00-17.00, men du kan också boka tid via barnmorskorna. Telefon: 0477-79 48 96. Telefontid: måndag-onsdag 08.15-09.45 och torsdag 13.00-14.00.

Under externa länkar kan du läsa mer om följande:

  • Maskrosbarn är en ideell förening som stödjer ungdomar som har föräldrar som missbrukar eller är psykiskt sjuka. De har bland annat en chatt och har en lägerverksamhet.
  • Information från Försäkringskassan om olika ersättningar vid funktionshinder.
  • Information ifrån 1177.
  • Livlinan ger stöd och information till unga som lever nära någon med psykisk ohälsa. På sajten kan du ställa frågor anonymt och få veta mer om vad psykisk ohälsa är. Här kan du också läsa om andras erfarenheter och om vilken hjälp du kan få.

Sidansvarig: Områdeschef IFO barn och familj

Senast uppdaterad: 2022-03-24