Hot och våld, kvinnofrid och hedersrelaterat

Hot och våld, kvinnofrid och hedersrelaterat

Är du eller någon i din familj utsatt för hot och/eller våld? Har du upplevt våld inom familjen? Blir du själv slagen hemma? Har du utsatts för hedersrelaterat våld?

Du kan be att få prata med en socialsekreterare på individ- och familjeomsorgen. Du kan träffa oss och få mer information utan att dina föräldrar får veta det eller så kan du ringa anonymt och diskutera din situation med en socialsekreterare. Här kan du även få hjälp om det förekommer våld inom familjen även om det inte är barnet eller ungdomen som blir slagen. Du kan även få akut hjälp, om du behöver söka skydd och bo gömt. Mer information finns under relaterat innehåll.

Du kan kontakta polisen för att få stöd och hjälp om du blivit utsatt för ett hot eller blivit misshandlad. Uppsök närmaste polisstation eller ring 114 14. Är det akut ring 112. Polisen tar upp en anmälan, men kan även svara på frågor och hänvisa dig vidare till andra myndigheter och hjälporganisationer.

Är du en kvinna som blivit misshandlad av din partner eller ditt ex kan du vända dig både till oss på individ- och familjeomsorgen, polisen, familjefrid och kvinnojouren Blenda i Växjö. Kvinnojouren Blenda har jourtid måndag-fredag 18.00-20.30 på telefonnummer 0470-488 08, lördag-söndag 10.00-19.00 på telefonnummer 0722-10 31 94.

Är du en man eller kvinna som har hotat eller slagit din partner eller dina barn? Då kan du få hjälp av familjefrid Kronoberg. De kan hjälpa till om du har problem med din aggressivitet och har använt våld eller hot mot någon närstående. De kan hjälpa till med både rådgivning och samtal och behandling individuellt och i grupp.

I Kronobergs län samarbetar kommunerna och landstinget i verksamheten Familjefrid Kronoberg. Familjefrid Kronoberg finns i Växjö, men arbetar i hela länet. Familjefrid har verksamhet som direkt vänder sig till barn och ungdomar som upplevt våld och hot i sina familjer. 

Under externa länkar hittar du sidor med mer information om var du kan vända dig om du utsätts för hot och/eller våld, eller hedersrelaterat våld.

Sidansvarig: Områdeschef IFO barn och familj

Senast uppdaterad: 2022-03-24