Kriminalitet

Kriminalitet

Har du blivit utsatt för ett brott och vill ha stöd och någon att prata med? Har du begått brott själv och undrar hur en rättegång går till? Har du en förälder som sitter i fängelse?

Om du vill ha någon att prata med kan du vända dig till Brottsofferjouren i Växjö på telefonnummer 0470-456 94 eller kan du kontakta Unga BOJ. Du kan också ringa till den nationella Brottsofferjouren på telefonnummer 0200-21 20 19 under måndag-torsdag 09.00-20.00 och fredag 09.00-16.00, helgdagar är det stängt. Du kan också kontakta individ- och familjeomsorgen och be att få prata med en socialsekreterare, telefonnummer finns under kontakt. Vidare kan du kontakta Barn- och ungdomspsykiatrin på telefonnummer 0470-58 61 10 eller Barn- och ungdomshälsan. Ibland kan ett samtal med rådgivning på telefon vara ett tillräckligt stöd.

På sidorna under externa länkar hittar du mer kunskap, fakta, råd, stöd och chattsidor som kan vara till hjälp för dig.

Om du är förälder till ett barn som varit utsatt för ett brott eller har ett barn som begår brott kan du kontakta individ- och familjeomsorgen och be att få prata med en socialsekreterare, telefonnummer finns under kontakt. Du kan också ta kontakt med Föräldratelefonen på telefonnummer 020-85 20 00, där kan du få stöd när du känner dig villrådig, osäker eller frustrerad. Till BRIS vuxentelefon, kan du ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och du kan vara anonym. BRIS vuxentelefon har telefonnummer 077-150 50 50 och går att nå på vardagar 11.00-13.00.

Sidansvarig: Områdeschef IFO barn och familj

Senast uppdaterad: 2022-03-24