Mobbning och kränkande behandling

Mobbning och kränkande behandling

Mobbning kan innebära allt ifrån att du inte får sitta med någon i matsalen, till att andra barn, ungdomar eller vuxna kallar dig för taskiga saker eller att någon hotar och slår dig. Mobbning är aldrig okej och det är viktigt att de vuxna som finns till exempel i skolan eller i idrottsklubben får reda på det.

Om du blir mobbad så kan du vända dig till skolsköterskan eller kuratorn på elevhälsan. Under relaterat innehåll hittar du mer information. Du kan också vända dig till din mentor eller till rektorn på din skola.

Om det sker på fritiden så vänd dig till de vuxna som finns där, till exempel tränaren i idrottslaget eller fritidsledaren på fritidsgården. Du kan också vända dig till kuratorn på ungdomsmottagningen i Tingsryd. Kuratorn finns på ungdomsmottagningen ojämna veckor på måndagar. Det är drop-in mellan 14.00-17.00, men du kan också boka tid via barnmorskorna. Telefonnummer: 0477-79 48 96. Telefontid: måndag-onsdag 08.15-09.45 och torsdag 13.00-14.00.

Under externa länkar finns mer information om mobbning och vilket stöd som finns för dig.

Sidansvarig: Områdeschef IFO barn och familj

Senast uppdaterad: 2022-03-24