Problem i skolan

Problem i skolan

Det kan finnas olika anledningar till att du inte trivs i skolan, alltifrån att du inte hänger med i skolarbetet till att du blir mobbad. Om du inte trivs i din skola kan du vända dig till skolsköterskan eller kuratorn, mer information på elevhälsan under relaterat innehåll. Du kan också vända dig till din mentor eller till rektorn på din skola.

Om det sker på fritiden så vänd dig till de vuxna som finns där, till exempel tränaren i idrottslaget eller fritidsledaren på fritidsgården. Du kan också vända dig till kuratorn på ungdomsmottagningen i Tingsryd. Kuratorn finns på ungdomsmottagningen ojämna veckor på måndagar. Det är drop-in mellan 14.00-17.00, men du kan också boka tid via barnmorskorna. Telefonnummer: 0477-79 48 96 Telefontid: måndag-onsdag 08.15-09.45 och torsdag 13.00-14.00.

Under externa länkar finns mer information om var du kan vända dig.

Sidansvarig: Områdeschef IFO barn och familj

Senast uppdaterad: 2022-03-24