Sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp

Om du eller någon du känner blir eller har blivit utsatt för sexuella övergrepp, är det viktigt att du pratar med en vuxen. Det är ALDRIG ett barns eller en ungdoms fel att hon eller han blir utsatta för sexuella övergrepp. Ett sexuellt övergrepp behöver inte vara ett ofrivilligt samlag, utan kan vara att någon tar på dig utan att du vill. Det kan vara någon som tvingar sig till till exempel oralsex med hot eller våld. Det kan vara någon som fotograferar dig naken eller någon som visar sitt könsorgan för dig. Det är vanligt att man tvivlar på om just det jag har varit med om är ett övergrepp. Då är det bra att prata med någon vuxen om det. 

Du kan kontakta individ- och familjeomsorgen i kommunen och be att få prata med en socialsekreterare, telefonnummer finns under kontakt. Du kan också ta kontakt med kuratorn på ungdomsmottagningen i Tingsryd. Kuratorn finns på ungdomsmottagningen ojämna veckor på måndagar. Det är drop-in mellan 14.00-17.00, men du kan också boka tid via barnmorskorna. Telefonnummer: 0477-79 48 96. Telefontid: måndag-onsdag 08.15-09.45 och torsdag 13.00-14.00. Skolkuratorn eller skolsköterskan på din skola kan också vara den du vänder dig till. På elevhälsan under relaterat innehåll finns mer information.

Vidare finns jourhavande präst som är en telefonlinje som är öppen för alla som behöver en medmänniska att prata med. Du når jourhavande präst via nödnumret 112. Den som svarar har tystnadsplikt. När du ringer jourhavande präst får du prata med en präst ifrån Svenska kyrkan som har ett särskilt uppdrag och utbildning för att tjänstgöra i jouren. De som arbetar där har tystnadsplikt. Jourhavande präst är öppen varje dag mellan 21.00-06.00.

Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation. Riksförbundet arbetar för bättre villkor för brottsoffer. Arbetet baseras på internationella konventioner avseende mänskliga rättigheter. Brottsdrabbade når telefoncentralen på telefonnummer 0200-21 20 19, måndag-torsdag 09.00-20.00 och fredag 09.00-16.00, helgdagar är det stängt. Växjös lokala BOJ-avdelning når du på telefonnummer 0470-456 94.

Polisens telefonnummer är 114 14.

Under externa länkar hittar du sidor med mer information.

 

Sidansvarig: Områdeschef IFO barn och familj

Senast uppdaterad: 2021-10-14