Informationssamtal

Informationssamtal

Från och med den 1 januari 2022 krävs att ett barns föräldrar har deltagit i informationssamtal hos familjerätten innan de inleder en tvist i domstol som rör vårdnad, boende och umgänge.

Syftet med samtalet är att föräldrar ska få kännedom om vilka stöd som samhället erbjuder. Detta är för att förebygga allvarliga konflikter och, om möjligt, få till en lösning i samförstånd.

Under samtalet får föräldrarna också information om hur domstolsprocessen går till och om hur det kan påverka barnet/barnen. Barnets perspektiv är i centrum.

Samtalet riktar sig till båda föräldrarna, men kan ske med en förälder om det finns särskilda skäl. Efter samtalet skrivs ett intyg om att informationssamtalet har utförts.

Samtalet är kostnadsfritt och sker för dig som är boende i Tingsryds kommun hos Familjerätten i Växjö.

HÄR kan du läsa mer om vårdnad, boende och umgänge för ditt barn. På sidan kan du också ansöka om ett samarbetssamtal via en e-tjänst.

Sidansvarig: Områdeschef IFO Barn och familj

Senast uppdaterad: 2022-01-14