Kontaktperson och kontaktfamilj

Kontaktperson och kontaktfamilj

Det finns många barn och föräldrar som behöver stöd i sin vardag. Att vara kontaktperson/kontaktfamilj är ett sätt att hjälpa till. Det kan vara krävande, men det ger också mycket tillbaka.

En kontaktfamilj ska vara en resurs för en familj som av olika skäl behöver avlastning och/eller stöd. Det innebär att barnet får komma till familjen och vistas där efter behov och möjlighet. Kontaktfamiljen ska erbjuda barnet en trygg miljö att vistas i. Andra viktiga uppgifter är att lyssna och finnas till. Omfattningen på uppdraget kan exempelvis vara vistelse under någon helg per månad.

En kontaktperson ska arbeta i förebyggande syfte för att främja sociala kontakter och människors utveckling. Vad som förväntas av en kontaktperson är beroende av den hjälpsökandes behov. Några exempel är att träffa den hjälpsökande, ta en promenad, fika tillsammans eller göra någon annan aktivitet ihop. Det primära syftet med uppdraget är att främja den hjälpsökandes förutsättningar för en positiv utveckling.

Som kontaktperson eller kontaktfamilj erhåller man viss ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Kontakta oss på individ- och familjeomsorgen om intresse finns för att bli kontaktperson eller kontaktfamilj. Du kan också läsa mer i broschyren Kontaktfamilj som du finner under relaterat innehåll.

Du kan göra intresseanmälan HÄR.

Sidansvarig: Områdeschef IFO barn och familj

Senast uppdaterad: 2022-04-29