Budget och skuldrådgivning

Budget och skuldrådgivning

Inom Individ- och familjeomsorgen finns en person anställd som har ansvar för budget- och skuldrådgivning för privatpersoner i Tingsryds kommun. Budget- och skuldrådgivaren kan ge praktiska råd om hur du kan gå tillväga i din skuldsituation och hjälper till med de ekonomiska beräkningar som behöver göras. Den kan också ge råd om vad som krävs för att kunna göra en ansökan om skuldsanering. För skuldsatta som inte uppfyller skuldsaneringslagens krav eller som vill ha andra typer av betalningsuppgörelser, kan rådgivaren räkna fram realistiska betalningsförslag. Rådgivaren kan i samråd med den skuldsatte arbeta fram nya betalningsvillkor hos fordringsägarna.

Enligt skuldsaneringslagen skall alla kommuner ge skuldsatta personer rådgivning.

Ytterligare information om budget- och skuldrådgivning och om skuldsanering kan du finna under externa länkar.

Budget- och skuldrådgivare

Telefon: 0477-443 64
telefontid: mån, tis, ons, fre kl. 13.00-14.00

Sidansvarig: Områdeschef IFO vuxen

Senast uppdaterad: 2024-01-15