Dödsboanmälan

Dödsboanmälan

Huvudregeln är att bouppteckning skall göras efter den avlidne. Saknas det medel och försäkringar för att täcka kostnader som uppkommer i samband med dödsfallet kan dödsboanmälan göras. Dödsboanmälan görs av socialtjänsten och överlämnas till skattemyndigheten för registrering.

Följande förutsättningar gäller för att en dödsboanmälan ska kunna göras:

  • Att det inte finns några pengar kvar när begravningen är betald.
  • Den avlidne skall ha varit folkbokförd i kommunen.
  • Det får inte finns fast egendom eller tomträtt i dödsboet.
  • Tillgångarna skall vara orörda innan socialtjänsten beslutar att dödsboanmälan kan göras.
  • De tillgångar som finns i dödsboet skall i första hand bekosta begravningen.

Dödsboet kan vara berättigat till ekonomiskt bistånd till hela eller delar av begravningskostnaden. Enligt riktlinjer beviljas högst 50% av gällande basbelopp, inklusive sten men minus dödsboets tillgångar. För transport och begravning utomlands utgår ej ekonomiskt bistånd.

Frågor om dödsboanmälan: Telefontid: mån-ons, fre 13.00-14.00

Telefon: 0477-443 35, 0477-443 32

Sidansvarig: Områdeschef IFO vuxen
Senast uppdaterad: 2019-06-05