Dödsboanmälan

Dödsboanmälan

Huvudregeln är att bouppteckning skall göras efter den avlidne. Saknas det medel och försäkringar för att täcka kostnader som uppkommer i samband med dödsfallet kan dödsboanmälan göras. Dödsboanmälan görs av socialtjänsten och överlämnas till skattemyndigheten för registrering.

Följande förutsättningar gäller för att en dödsboanmälan ska kunna göras:

  • Att det inte finns några pengar kvar när begravningen är betald.
  • Den avlidne skall ha varit folkbokförd i kommunen.
  • Det får inte finns fast egendom eller tomträtt i dödsboet.
  • Tillgångarna skall vara orörda innan socialtjänsten beslutar att dödsboanmälan kan göras.
  • De tillgångar som finns i dödsboet skall i första hand bekosta begravningen.

Dödsboet kan vara berättigat till ekonomiskt bistånd till hela eller delar av begravningskostnaden. Enligt riktlinjer beviljas högst 50 procent av gällande basbelopp, inklusive sten men minus dödsboets tillgångar. För transport och begravning utomlands utgår ej ekonomiskt bistånd.

Sidansvarig: Områdeschef IFO vuxen

Senast uppdaterad: 2024-04-22