Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd

Alla kan hamna i ekonomiska svårigheter. Vi på ekonomiskt bistånd kan ge dig råd och stöd i frågor om din ekonomi. Har du skulder eller har svårt att få pengarna att räcka hela månaden kan du få hjälp med ekonomisk planering, budget och skuldrådgivning. Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. När du ansöker om ekonomiskt bistånd får du även stöd i att förändra din situation för att du ska kunna försörja dig själv så snabbt som möjligt.

Kort om ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd ska fungera som ett sista skyddsnät och är tänkt som en tillfällig hjälp om du inte har andra möjligheter att klara din ekonomi. Du har i första hand ett eget ansvar för din situation. Detta innebär att du aktivt måste göra vad du kan för att så snart som möjligt klara din ekonomiska situation. Är du gift, registrerad partner eller sambo är ni skyldiga att försörja varandra. Det betyder att alla inkomster och tillgångar i hushållet räknas som gemensamma. Om du har barn under 18 år eller som är under 21 år och fortfarande går på gymnasiet är det du som ska försörja barnet.

Om du har ekonomiska tillgångar måste du använda dem till din försörjning innan du kan få ekonomiskt bistånd. Om ditt behov är kortvarigt krävs inte att du säljer t.ex. hus och bil. Detta kan dock bli aktuellt om behovet bedöms bli långvarigt och hus och bil betingar ett sådant värde att en försäljning är motiverad.

Aktier, fonder och banktillgångar ska alltid säljas innan det kan bli aktuellt med försörjningsstöd. Undantag kan finnas om pengarna exempelvis är låsta och förvaltade av överförmyndare.

Utredning

När du ansöker om ekonomiskt bistånd gör handläggaren en utredning för att bedöma om du har rätt till bistånd innan beslut fattas. Ansökan bedöms utifrån dina behov, din ekonomiska situation och om du uppfyller de krav som kan ställas på dig. En individuell prövning ska alltid göras

Vill du få en ansökan prövad måste du lämna in uppgifter om din ekonomi såsom inkomster, tillgångar och utgifter. Därutöver behövs ytterligare uppgifter som kan vara nödvändiga vid bedömningen av din ansökan. Vilka dessa uppgifter är beror på den situation som du befinner dig i, till exempel om du är arbetslös eller sjuk. Du behöver visa att du efter din förmåga gör vad du kan för att nå egen försörjning. Om handläggaren behöver fler uppgifter kan vi begära att du kompletterar din ansökan. Från det att ansökan är komplett har vi 7 arbetsdagar på oss att fatta ett beslut.

Uppgifter man lämnar till socialtjänsten är generellt sekretessbelagda. Det finns undantag där socialtjänsten enligt lag i vissa fall måste lämna uppgifter till andra myndigheter. Socialtjänsten kan också vid misstanke om bedrägeri göra anmälan till polisen.

Om du inte är nöjd med ett beslut har du rätt att överklaga. Då skickar du ett brev till oss med dina synpunkter angående varför du tycker att beslutet är fel och vilken ändring du vill ha.

Överklagan ska komma in inom 3 veckor från att du har fått del av beslutet och det ska vara underskrivet. Om beslutet inte ändras av skickas det vidare till Förvaltningsrätten som får avgöra ärendet genom en dom.

Kommer ett överklagande in försent kan det avvisas. Har du frågor kring ett överklagande kan du vända dig till den handläggare som har fattat beslutet.

Vad räknas som inkomster

 • Lön
 • Ersättningar från Försäkringskassan, CSN, A-kassa, Skatteverket, AFA Försäkring m.m.
 • Bankinsättningar, swish

Vad räknas som tillgångar

 • Bil, båt, släp, husvagn, husbil, motorcykel eller moped
 • Bostadsrätt, villa, fritidshus
 • Arv, gåvor
 • Sparade pengar på banken (även pensionssparande som kan avslutas)
 • Aktier/fonder

Vad kan jag söka hjälp till

Ekonomiskt bistånd är utformat för att täcka ett hushålls mest grundläggande behov. Kostnader som ingår i det som kallas riksnormen ingår automatiskt i din ansökan.

Detta ingår i riksnormen:

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • fritid och lek
 • hygienartiklar
 • barn- och ungdomsförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • dagstidning
 • telefon

Utöver det som finns inkluderat i riksnormen kan du också söka för exempelvis:

 • hyra
 • el
 • arbetsresor
 • läkarvård/medicin
 • medlemskap för A-kassa

I socialtjänstlagen står det att ekonomiskt bistånd ska garantera att man får en skälig levnadsnivå. En individuell prövning görs för att ta reda på vad som är en skälig levnadsnivå för just dig.

Gör en provberäkning

Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd kan du först göra en provberäkning på socialstyrelsens webbplats för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån för ekonomiskt bistånd. Resultatet av provberäkningen är inte ett slutgiltigt besked om dina möjligheter att få ekonomiskt bistånd.

Du som är arbetslös

Du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande. Du ska redovisa att du söker arbete aktivt. Du måste söka alla arbeten du är kvalificerad för inom pendlingsavstånd.

Om du tackar nej till ett arbete, inte bedöms vara aktivt arbetssökande eller tackar nej till en arbetsmarknadsåtgärd kan din rätt till ekonomiskt bistånd komma att påverkas. Du riskerar då att få helt eller delvis avslag på din ansökan om ekonomiskt bistånd.

Du som har nedsatt arbetsförmåga (helt eller delvis) och inte kan söka arbete eller arbeta på grund av hälsoskäl, ska ha ett aktuellt läkarintyg som bekräftar det.

Du som är föräldraledig 

Du som är föräldraledig ska ta ut föräldrapenning via Försäkringskassan sju dagar per vecka med full ersättning.

Du som är föräldraledig ska senast sex månader innan barnet fyllt ett år ansöka om barnomsorgsplats. Detta för att du i god tid ska kunna komma igång med en planering för självförsörjning när föräldraledigheten är slut.

Du som är studerande 

Vuxenstudier berättigar generellt inte till ekonomiskt bistånd då vuxenstuderande inte anses stå till arbetsmarknadens förfogande. Vuxenstudier ska normalt sett finansieras genom det statliga studiemedelssystemet eller med aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen.

För studerande som avlutat sin utbildning och söker ekonomiskt bistånd kan detta beviljas om personen anses ha planerat sin ekonomi för tiden efter studierna genom att t ex. söka arbete i god tid för att klara sin försörjning.

Du som är sjukskriven

Om du är sjukskriven ska detta styrkas med läkarintyg. Om du har rätt till ersättning från Försäkringskassan ska den möjligheten undersökas först.

Du ska följa rehabiliteringsplan med vården och samarbeta med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om det ingår i din rehabiliteringsplan.

Du som är asylsökande

Du som är asylsökande har inte rätt till ekonomiskt bistånd till din försörjning. Du ska vända dig till Migrationsverket för att ansöka om dagersättning. Detta gäller både för dig som är asylsökande på ett av Migrationsverkets anläggningsboenden eller om du har ordnat eget boende i kommunen.

Har du fått avslag på din asylansökan har du inte heller rätt till ekonomiskt bistånd.

Så här ansöker du om ekonomiskt bistånd

Om du har allmänna frågor om försörjningsstöd eller vill göra en ansökan kontaktar du oss på telefontiden genom att ringa socialtjänstens reception 0477-443 26. Be att få bli kopplad till en handläggare på ekonomiskt bistånd.

Telefontider: Måndag, tisdag, onsdag och fredag 13.00-14.00.

Du kan också komma in och hämta en ansökningsblankett i vår reception. Vi finns på Södra Storgatan 92 i Tingsryd. Receptionen är öppen: Måndag - Fredag 8.00-15.30 (lunchstängt 12.00-13.00)
Avvikande öppettider kan förekomma.

E-tjänsten för att ansöka om ekonomiskt bistånd hittar du genom att klicka här.

Sidansvarig: Områdeschef IFO vuxen

Senast uppdaterad: 2022-05-24