Försörjningsstöd

Försörjningsstöd

Alla som vistas i kommunen och som inte kan försörja sig på annat sätt har rätt till bistånd i form av försörjningsstöd. Försörjningsstödet är behovsprövat. Bidragets storlek är beroende av den enskildes behov och möjligheterna att själv klara sin försörjning. Du kan läsa mer i broschyren Försörjningsstöd som du hittar under relaterat innehåll.

Under externa länkar finner du ännu mer information om försörjningsstöd. Via Socialstyrelsens hemsida kan du på egen hand göra en provberäkning.