Försörjningsstöd

Försörjningsstöd

Alla som vistas i kommunen och som inte kan försörja sig på annat sätt har rätt till bistånd i form av försörjningsstöd. Försörjningsstödet är behovsprövat. Bidragets storlek är beroende av den enskildes behov och möjligheterna att själv klara sin försörjning. 

Under externa länkar finner du information om försörjningsstöd. Via Socialstyrelsens hemsida kan du på egen hand göra en provberäkning.

Sidansvarig: Områdeschef IFO vuxen
Senast uppdaterad: 2019-01-29