Våld i nära relation

Våld i nära relation

Individ- och familjeomsorgen hanterar frågor om du som kvinna/man är eller har varit utsatt för hot eller våld i en nära relation. Är du i behov av stöd och hjälp för att förändra din situation ska du inte tveka, kontakta oss. Vi har daglig beredskap under kontorstid. Ringer du hit och ärendet är allvarligt får du alltid prata med en handläggare. Nedan finner du även en e-tjänst där du kan göra orosanmälan. I Tingsryd finns däremot ingen jour på kvällar och helger. I akuta ärenden ringer du alltid SOS alarm på telefonnummer 112, de kopplar dig sedan vidare till polis respektive sjukvård.

Individ- och familjeomsorgen ingår i en länsövergripande samverkan vad gäller kvinnofridsarbete. Kvinnan kan söka ekonomiskt bistånd till uppehälle och boende i det akuta skedet, vilket prövas individuellt. Vi kan också erbjuda rådgivning och stödinsatser inom egna verksamheten eller förmedling av kontakt till andra instanser.

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för våldsutsatta kvinnor. Målgruppen är våldsutsatta kvinnor som behöver stöd, råd och information om samhällets lokala resurser. Kvinnofridslinjen tar även emot samtal från närstående och personer som på annat sätt kommit i kontakt med våldsutsatta kvinnor. Deras telefonnummer är 020-50 50 50.

Andra viktiga kontakter är Kvinnojouren i Växjö på telefonnummer 0470-488 08 och Kvinnojour för unga kvinnor med utländsk härkomst på telefonnummer 020-52 10 10. Om du vill ha skydd av personuppgifter finns översiktlig information på Skatteverkets hemsida. Du kan även kontakta den person på ditt skattekontor, som arbetar med sekretessfrågor.

Kvinnofridslinjen, Kvinnojouren i Växjö och Skatteverket går även att nå via deras hemsidor. Du finner dessa hemsidor samt andra viktiga sidor under externa länkar.

Nedan finner du också en ny e-tjänst för ansökan om råd och stöd.

Sidansvarig: Områdeschef IFO vuxen

Senast uppdaterad: 2022-05-30