Missbruk

Missbruk

Individ- och familjeomsorgens vuxengrupp arbetar med stöd till vuxna som befinner sig i riskzonen eller som har alkohol eller drogberoende. Hit kan man vända sig om man tycker att alkohol eller droger tar för stor plats i sitt eget eller någon annans liv. Vi erbjuder rådgivning per telefon där man kan vara anonym samt stödsamtal med socialsekreterare. För att få rätt till en insats i form av stöd och behandling måste du däremot göra en ansökan hos handläggaren.

Vill du göra en anmälan angående någon du är särskilt orolig för så kontakta oss handläggare. Du når oss dagligen måndag-fredag, lämna gärna meddelande så ringer vi upp. Nedan finner du även en e-tjänst där du kan göra orosanmälan. Det finns också en e-tjänst för dig som vill ha råd och stöd. Vid missbruk drabbas även de anhöriga och vi erbjuder också stöd till anhöriga. Du kan läsa mer om detta i broschyren Anhörigstöd IFO under relaterat innehåll.

Under relaterat innehåll finner du också mer information om tvångsvård och öppenvård och under externa länkar finns mer viktig information i ämnet.

Handläggare vuxengruppen

Telefon: 0477-443 60 Mobil: 0702-14 46 26

Telefon: 0477-443 95 Mobil: 0702-79 85 65

Sidansvarig: Områdeschef IFO vuxen

Senast uppdaterad: 2022-05-30