Öppenvård

Öppenvård

Individ- och familjeomsorgens öppenvårdsmottagning arbetar med alkoholproblem och andra drogproblem. Från och med 1 januari 2018 har kommunen ansvar för dig som upplever att du har spelproblem. Du kan få hjälp med samma typ av insatser som när man har andra typer av problematik. Hit kan man vända sig för att få hjälp om man tycker att alkohol eller andra droger börjar ta för stor plats i sitt eget eller någon annans liv. Personalen utreder den enskildes behov av stöd och hjälp. Behandlingen är kostnadsfri och personalen har tystnadsplikt.

Öppenvårdsmottagningen erbjuder följande:

 • Rådgivning

  Att göra en riktig bedömning av problemets art är en förutsättning för en lyckad behandling. Under rådgivningen och samtalen finner vi tillsammans områden som är viktiga att arbeta vidare med. Samtalen är en väg att finna motivation till en ändrad livsstil och en väg ut ur missbruket.

 • Samtalsbehandling

  Behandling kan erbjudas och bedrivs då som en samtalsserie. Lösningsfokuserad behandling används som metod och innebär att individen själv ska upptäcka viktiga steg till förändring och drogfrihet.

 • Nykterhetsstöd och hembesök

  I en svår livssituation erbjuds långvariga kontakter som kan inbegripa nykterhetsstöd, samtalskontakt och hembesök.

 • Anhörigstöd

  Att leva nära någon med missbruksproblem gör livet svårt ibland. Öppenvården erbjuder också stöd och information till anhöriga. Du kan läsa mer om detta i broschyren Anhörigstöd IFO under relaterat innehåll.

 • Samarbete

  Öppenvården strävar efter att arbeta med personens hela livssituation. Genom samarbete med andra till exempel familj, vänner, arbetsförmedling och försäkringskassa ökar möjligheterna till positiva förändringar. Det är upp till varje person att bestämma vilka som ska kontaktas.

 • Barnverksamhet

  Sedan 1995 har det funnits ett samarbete med Glimten i Växjö. Det är en gruppverksamhet som vänder sig till barn och ungdomar som har föräldrar med alkohol- och drogproblem. Från 2006 har en ny verksamhet startat, Sirius, som vänder sig till barn och ungdomar som upplevt våld, hot och/eller bråk i sina familjer. Verksamheten är ett samarbete mellan länets kommuner. Läs mer om detta under externa länkar.

Missbrukshandläggare

Telefon: 0477-443 60 Mobil: 0702-14 46 26

Telefon: 0477-443 95 Mobil: 0702-79 85 65

 

Sidansvarig: Områdeschef IFO vuxen

Senast uppdaterad: 2021-10-14