Tvångsvård

Tvångsvård

Utredningar om tvångsvård av vuxna missbrukare handläggs inom individ- och familjeomsorgens missbruksvård. Missbruksvården är speciellt inriktad på att ge stöd åt människor över 20 år med missbruksproblem.

För att tvångsvård ska komma ifråga krävs att personen med missbruksproblem är i behov av vård och att vårdbehovet inte kan tillgodoses på frivillig väg samt att personen i fråga till följd av sitt missbruk utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon annan.

Vårdnadsinsatserna ska syfta till att bryta ett destruktivt missbruk samt till att motivera den enskilde till frivillig vård. Tvångsåtgärden skall upphöra när den inte längre behövs och allra senast när den har pågått i sex månader. Möjligheten att under vissa förutsättningar vårda en vuxen missbrukare mot dennes vilja regleras i Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Handläggare missbruksvård

Telefon: 0477-443 60 Mobil: 0702-14 46 26

Telefon: 0477-443 95 Mobil: 0702-79 85 65

 

Sidansvarig: Områdeschef IFO vuxen

Senast uppdaterad: 2021-10-14