Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden bereder ärenden om godmanskap och förvaltarskap. Tingsrätten tar sedan beslut om ärendena.

Från och med den 1 januari 2019 har överförmyndarverksamheten för kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö en gemensam organisation.

Namnet är Överförmyndarnämnden östra Kronoberg. Växjö kommun är värd för verksamheten som är förlagd till Växjö kommunhus, Västra Esplanaden 18, 352 31 Växjö.

Postadressen är Överförmyndarnämnden östra Kronoberg, Kommunledningsförvaltningen, Box 1222, 351 12 Växjö.

Den gemensamma organisationen ger flera fördelar:

  • Bredare samlad kompetens – möjligheter till spetskompetens
  • Lättare att rekrytera och behålla personal
  • Minskad sårbarhet
  • Effektiv handläggning
  • Förbättrade möjligheter till rekrytering och utbildning av ställföreträdare

Informationstillfälle kring årsräkning

Information kring hur man upprättar årsräkning har genomförts i januari. Har du frågor är du välkommen att kontakta överförmyndarnämnden.

Vad är överförmyndarnämnden?

Överförmyndarnämnden är en tillstånds- och tillsynsmyndighet med uppdrag att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Syftet med nämndens tillsyn är att motverka rättsförluster hos personer som inte själva kan bevaka sin rätt. Överförmyndarnämnden är en myndighet för den enskilde (huvudmännen, omyndiga).