Överförmyndarnämnden

Välkommen till Överförmyndarnämnden Tingsryds kommun

Överförmyndarnämnden är den myndighet som rekryterar, utbildar och kontrollerar goda män och förvaltare. Vi har även ärenden med ensamkommande barn och förmyndare. Nedan kommer en kort presentation av oss och vår verksamhet. Mer information om de olika områdena hitta du i listan till höger på sidan.

Överförmyndarverksamheten i Tingsryds kommun

Överförmyndarverksamheten är en av de obligatoriska verksamheter som varje kommun måste ha. Denna verksamhet kan ha formen av en överförmyndarnämnd eller en ensam överförmyndare. Gemensamt är att dessa är politiskt tillsatta och väljs från kommunens förtroendevalda. Utöver en överförmyndarnämnd eller en överförmyndare finns även överförmyndarhandläggare. Dessa är anställda tjänstemän, oftast jurister eller socionomer. Tjänstemännen är de som tar hand om den dagliga handläggningen, samt förbereder ärenden till nämnden. Idag jobbar det en överförmyndarhandläggare hos Tingsryds kommun, Anna Arvidsson.

Vad gör Överförmyndarnämnden?

Överförmyndarnämnden är främst en tillsynsmyndighet. Genom bestämmelser i föräldrabalken så utövar överförmyndarnämnden tillsyn över goda män och förvaltare i kommunen, d.v.s. kontrollerar att de sköter sina uppdrag. Det är även överförmyndarnämndens uppgift att rekrytera och utbilda nya goda män.

God man och förvaltare

För den som har behov av hjälp medverkar överförmyndarnämnden till att god man, förvaltare eller förmyndare anordnas. I de flesta fall är det tingsrätten som bestämmer om god man ska utses. Överförmyndarnämnden kontrollerar sedan att de utsedda personerna fullgör sina uppdrag på ett korrekt och bra sätt. Överförmyndarnämnden ska även hjälpa till med att välja/föreslå lämplig person som god man eller förvaltare, ge stöd och utbildning till de goda männen och förvaltarna samt kontrollerar hur dessa sköter sina uppdrag. Tillsynen kan till exempel vara att man granskar den ekonomiska rapporteringen som den gode mannen ska göra en gång om året. Det är också till överförmyndarnämnden som den gode mannen/förvaltaren vänder sig om man vill göra uttag från huvudmannens spärrade medel.

Ensamkommande barn

Ensamkommande barn har i Sverige rätt till en god man. Rekrytering av god man och anordnade av godmanskap står överförmyndarnämnden för. Ansökan om god man för ensamkommande barn görs av Migrationsverket eller av Socialförvaltningen i anvisningskommunen.

Förmyndare

Överförmyndarnämnden har även tillsyn över alla förmyndare i kommunen. Förmyndare är den som har ansvar för en omyndigs ekonomi. Oftast är det vårdnadshavaren som gör detta. Om ett barn har större tillgångar, äger fast egendom eller får ut arv eller gåvor, så kan överförmyndarnämndens kontrollansvar vara större.

För mer information så är du välkommen att läsa mer under respektive flik här på hemsidan. Du är även varmt välkommen att kontakta oss på överförmyndarnämnden med frågor och funderingar. Enklast når du oss via mail på overformyndarnamnden@tingsryd.se