Psykisk hälsa

Psykisk hälsa

På denna sidan hittar du information om vart du kan vända dig och vilket stöd som du eller någon i din närhet kan få om man mår dåligt eller känner att man behöver stöd. Inledningsvis finns information som är kopplat till coronapandemin och psykisk hälsa. Därefter finns mer övergripande information om psykisk hälsa.

Coronapandemi och kristid skapar naturligtvis en oro hos många, viket är naturligt och kan leda till ökad följsamhet till råd från myndigheter. Men det finns också en risk att oron tar över vardagen, särskilt för personer som redan har psykisk ohälsa. Även fysisk distansering och isolering kan öka risken för psykisk ohälsa.

- Jag heter Lina Carlstedt och är psykiatrisjuksköterska inom vård- och omsorgsförvaltningen i Tingsryds kommun. Jag vill berätta för dig som kommuninvånare vad du kan tänka på i dessa tider utifrån din psykiska hälsa och vägleda dig till olika stöd som finns.

Mer information

Nedan finns information om hur man exempelvis gör en orosanmälan, vad anhörigstöd är, information om familjerådgivning med mera. Klicka på ämnet som du vill läsa mer om för att få mer information om ämnet.