Psykisk hälsa

Psykisk hälsa

På denna sidan hittar du information om vart du kan vända dig och vilket stöd som du eller någon i din närhet kan få om man mår dåligt eller känner att man behöver stöd.

Nedan finns information om hur man exempelvis gör en orosanmälan, vad anhörigstöd är, information om familjerådgivning med mera. Klicka på ämnet som du vill läsa mer om för att få mer information om ämnet.