Suicidpreventivt arbete

Suicidpreventivt arbete

Varje år tar nära 1 500 människor i Sverige sitt liv. Det innebär cirka fyra liv varje dag.

Riksdagen antog 2008 en nollvision för suicid vilken återspeglas i det suicidpreventiva arbetet i Tingsryds kommun. Nollvisionen innebär en övertygelse om att suicid kan förebyggas.

Tingsryds kommun arbetar aktivt för att förebygga självmord, lyfta frågan och sprida kunskap. För att vi ska nå varaktig framgång med det suicidpreventiva arbetet behöver vi ha ett brett samhällsengagemang där alla aktörer hjälper till utifrån sitt perspektiv.

Tingsryds kommun har en handlingsplan  för suicidprevention framtagen. Syftet med insatserna i handlingsplanen är att med olika aktiviteter öka medvetenheten och engagemanget om suicidprevention samt verka för att de nationella strategiska åtgärdsområdena uppfylls genom ett brett samhällsengagemang.

Målsättningen med handlingsplanen är att skapa ett lokalt nätverk och en
checklista som vi alla i våra olika verksamheter och professioner ska kunna använda i
möten med personer med psykisk ohälsa samt verka för att uppmärksamma problematiken samt för att motverka stigmat kring suicid.

Du kan läsa mer om insatserna och handlingsplanen i dokumentet här: Lokal handlingsplan för suicidprevention

Här kan du läsa om utbildningen som Tingsryds kommun erbjuder inom kommunen och för exempelvis föreningar: MHFA - Första hjälpen till psykisk hälsa