Aktivitetsansvar - för dig som är 16-20 år

Kommunernas aktivitetsansvar (KAA)

Har du hoppat av skolan eller gjort ett avbrott? Kommunernas aktivitetsansvar - KAA finns till för dig mellan 16 och 20 år som inte går på gymnasiet, eller saknar betyg och ämnen för att få din gymnasieexamen. Målet är att ingen ungdom ska gå sysslolös på grund av avhopp från skolan.

Kommunen ska enligt lag (29 kap. 9 § skollagen) erbjuda individuella åtgärder som i första hand ska syfta till att motivera unga att påbörja eller återuppta en utbildning. En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 och inte fullgjort utbildning.

Om du är folkbokförd i Tingsryds kommun, under 20 år, och saknar en gymnasieexamen från ett nationellt gymnasieprogram kommer vi därför att försöka nå dig. Du är också välkommen att själv ta kontakt.

Här är några exempel på vad KAA kan göra för dig:

  • Studie- och yrkesvägledning mot studier på gymnasiet, folkhögskolor eller Vuxenutbildningen
  • Vägledning mot arbetsmarknaden
  • Ordna och följa med på studiebesök
  • Hitta mål och motivation
  • Kontakta andra myndigheter och organisationer

Via kommunens e-tjänst längre ner på sidan kan du komma i kontakt med KAA-samordnaren i kommunen.

Kontakt:

Pernilla Rosenberg Gustafsson
KAA-samordnare Tingsryds kommun
Mobil: 070-690 64 54
E-post: kaa@tingsryd.se

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-10