Aktivitetsansvar - för dig som är 16-20 år

Kommunernas aktivitetsansvar (KAA)

Har du hoppat av skolan eller gjort ett avbrott? Kommunernas aktivitetsansvar - KAA finns till för dig mellan 16 och 20 år som inte går på gymnasiet, eller saknar betyg och ämnen för att få din gymnasieexamen. Målet är att ingen ungdom ska gå sysslolös på grund av avhopp från skolan.

Kommunen ska enligt lag (29 kap. 9 § skollagen) erbjuda individuella åtgärder som i första hand ska syfta till att motivera unga att påbörja eller återuppta en utbildning. En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 och inte fullgjort utbildning.

Om du är folkbokförd i Tingsryds kommun, under 20 år, och saknar en gymnasieexamen från ett nationellt gymnasieprogram kommer vi därför att försöka nå dig. Du är också välkommen att själv ta kontakt.

I Tingsryds kommun är det en KAA-samordnare som arbetar med detta. Jag heter Christine och jobbar på arbetsmarknadsenheten. Mitt mål är att hjälpa dig hitta en lösning som fungerar för just dig.

Varför är det viktigt med en gymnasieexamen?

För att få arbete i framtiden är det viktigt att ha en gymnasieexamen. De ungdomar som har en färdig gymnasieexamen har mycket lättare att få jobb. Det visar statistik från Skolverket . Därför vill vi hjälpa dig hitta en väg som fungerar för just för dig, så du också kan slutföra en gymnasieutbildning.

Här är några exempel på vad KAA kan göra för dig:

  • Studie- och yrkesvägledning mot studier på gymnasiet, folkhögskolor eller Vuxenutbildningen
  • Vägledning mot arbetsmarknaden
  • Ordna och följa med på studiebesök
  • Hitta mål och motivation
  • Kontakta andra myndigheter och organisationer

Via kommunens e-tjänst längre ner på sidan kan du komma i kontakt med KAA-samordnaren i kommunen. Du kan också ringa eller sms:a numret nedan.

Kontakt:

Stephan Anderzén
KAA-samordnare Tingsryds kommun
Telefon: 0477-444 32
Mobil: 072-889 23 47
E-post: kaa@tingsryd.se

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2023-09-20