Återvinningsstationer

Återvinningsstationer

Återvinningsstationerna är avsedda för hushållens förpackningar, tidningar och batterier. De är placerade centralt i tätorterna i kommunen. De som sköter stationerna är Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI.

Har du frågor, kontakta FTI 020- 088 03 10.

Om det är fullt i containrarna eller är skräpigt på stationen ring 0200-88 03 11.

Länk till återvinningsstationernas platser

Länk till återvinningsstationernas öppettider

Dessa behållare finns vid återvinningsstationerna:

 • Batterier
  Alla batterier såsom alkaliska-, brunstens-, knappcells- och uppladdningsbara batterier.
 • Glasförpackningar
  Färgat och ofärgat glas utan pant, ex flaskor och burkar m m.
 • Hårda och mjuka plastförpackningar
  Askar, burkar, dunkar såsom lingonhinkar, saftflaskor, diskmedelsflaskor m m.
 • Metallförpackningar
  Olika typer av metall i form av konservburkar, tuber, sprayflaskor och aluminiumfolie m m.
 • Pappersförpackningar
  Kartonger, påsar, omslagspapper såsom mjölkkartonger, sockerpåsar, flingpaket m m.
 • Tidningar
  Dagstidningar, tidskrifter, reklambroschyrer, kontorspapper, kataloger m m.

Sidansvarig: Tekniska avdelningen

Senast uppdaterad: 2021-09-08