Så sparar Tingsryds kommun energi

Tingsryds kommun arbetar på olika sätt med att minska elförbrukningen och sänka elkostnaderna. Det handlar bland annat om åtgärder för att spara el i kommunens lokaler och utemiljö.

Våra lokaler och fastigheter står för en stor del av elkostnaderna. Tingsryds kommun har haft ett energibesparingsprojekt i gång redan innan den ansträngda el-situationen. Men med tanke på världsläget ökar vi takten i projektet.

  • Tingsryds kommun byter gatubelysning och lampor i både inomhus- och utomhusmiljö till LED, på exempelvis skolor, i idrottshallar och på särskilda boenden.
  • Närvaro- och dagsljussensorer sätts i flera fastigheter, exempelvis på skolor, särskilda boenden och i korridorer i andra fastigheter. Detta gör att lamporna är tända när någon är i lokalen och inte när utrymmet inte används. Sensorerna anpassar även ljusstyrkan utifrån det naturliga ljuset så att lamporna inte har mer ljusstyrka än vad som behövs.
  • I Dackehallens ishall installerades en energieffektivare kompressor 2019. Från 2019 till 2021 har vi minskat elförbrukningen med lite över 100 000 kWh. Pumparna är nu även utbytta till frekvensstyrda. Detta innebär att man kan anpassa hastigheten efter kylbehovet.
  • I de fastigheter som har haft direktverkande el installeras fjärrvärme eller bergvärme. Arbetet med att energioptimera värmesystem kommer att fortgå och en översyn av temperaturer kommer även att göras. I en av idrottshallarna har temperaturen sänkts, detta ska utvärderas och därefter eventuellt genomföras i andra idrottshallar. I samma hall har ventilationen även stängts av en timme tidigare, under den timmen är det ingen aktivitet i hallen.

Julbelysning
Tingsryds kommun kommer att ha julbelysning och träd tända. Allt vinterljus i kommunens utemiljö är LED, det betyder att varje installation drar väldigt lite ström. Ekarna vid torget i Tingsryd, som brukar pyntas med belysning, drar cirka 10 kWh per dygn. Tingsryds kommun vill, med bakgrund till att det drar lite ström, lysa upp i en mörk tid och bidra till att invånare och besökare känner glädje och stämning.

På särskilda boenden kommer det fortsatt att vara julbelysning i samma utsträckning som tidigare. Det känns särskilt viktigt på platser där människor bor och lever dygnets alla timmar. På kontor och platser där man befinner sig vissa tider på dygnet vill kommunen dra ner på julbelysningen till viss del och att den belysning som används är i LED.

Tips om hur vi hjälps åt
Här kan du läsa mer om handfasta tips om hur vi kan hjälpas åt att använda elen klokt.

Energifrågan på längre sikt
Arbetet med energieffektivisering är ett långsiktigt arbete och flera åtgärder kan komma att genomföras inom både en snar framtid men också längre fram. På kommunens startsida på www.tingsryd.se kommer informationen uppdateras allt eftersom fler åtgärder genomförs.
I Tingsryds kommuns miljöprogram, som gäller mellan 2022 till 2027, finns mål uppsatta inom energieffektivisering och förnybar energi. 

Mål i miljöprogrammet:

  • Produktionen av förnyelsebar energi ska öka i geografiska Tingsryd till minst 250 000 MWh till 2027.
  • 100 procent förnybar energi i kommunala lokaler och bostäder 2023.
  • År 2027 ska Tingsryds kommun äga anläggningar för solenergi med en totalt installerad effekt på minst 1000 kW.
  • Minska energianvändning i kommunala lokaler och bostäder med minst 30 procent till 2027 jämfört med 2006.