Håll dig uppdaterad om coronaviruset

Tingsryds kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och beslut och vi håller oss uppdaterade om utvecklingen.

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kring det nya coronaviruset, gör bedömningar av risker och av hur utbrottet utvecklas och håller sjukvård, regionala smittskyddsenheter och andra aktörer informerade om läget. Myndigheten tar också ställning till vilka åtgärder som är relevanta i sammanhanget.

Hittills finns ett fall av bekräftat coronavirus i Sverige och risken för smittspridning i samhället bedöms av Folkhälsomyndigheten som mycket låg. I samband med importfall kan enstaka fall förekomma innan smittan stoppas.

Folkhälsomyndigheten - om coronaviruset 2019-nCoV

Information från Region Kronoberg

En person i Kronobergs län har testats för coronavirus 2019-nCoV. Personen har luftvägsbesvär och har varit i Kina under inkubationstiden, dock inte i Hubeiprovinsen. Personen är inte allvarligt sjuk och befinner sig i hemmet i väntan på provsvar. Provsvaret beräknas komma fredag eftermiddag.

- Med anledning av gällande falldefinition för provtagning och efter samråd med Folkhälsomyndigheten har personen provtagits på akutmottagningen i Växjö för säkerhets skull, även om risken bedöms som liten att vederbörande ska vara smittad, säger Christian Romin Blomkvist, smittskyddsläkare i Region Kronoberg.

Genom att följa de nationella och lokala riktlinjer som finns har Region Kronoberg god beredskap för att hantera misstänkta fall av coronavirus 2019-nCoV.

Region Kronoberg - om coronaviruset

1177 Vårdguiden

Den som har rest i Kina men känner sig frisk vid hemkomst behöver inte kontakta sjukvården. Får man symtom ska man kontakta sjukvården via telefon, till exempel via 1177 Vårdguiden.

1177 Vårdguiden - om coronaviruset

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen
Senast uppdaterad: 2020-02-07