Håll dig uppdaterad om coronaviruset

Tingsryds kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och beslut och vi håller oss uppdaterade om utvecklingen gällande coronaviruset Covid-19. Enligt Folkhälsomyndigheten är risken mycket hög för samhällsspridning av Covid-19 i Sverige. Vi följer händelseutvecklingen och tillsammans hanterar vi åtgärder i Kronobergs län.

Vi arbetar för att skydda de mest sårbara i samhället, äldre och multisjuka. De som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre ska inte gå jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion. Det är viktigt att var och en med symtom på luftvägsinfektion, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras.

Om du planerar att resa, särskilt riskgrupper, överväg om det verkligen är nödvändigt. Viktigt att man kan ta hand om sig själv om ifall man insjuknar på resmålet.

Andra språk

Här finns samlade länkar till Folkhälsomyndighetens information på olika språk om covid-19 och hur du skyddar dig och andra från smitta.

Lokalt i Tingsryds kommun

Från den 1 april är det besöksförbud på äldreboenden och gruppboenden i Tingsryds kommun. Det beslutade regeringen den 30 mars och gäller på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Även gruppboenden här i Tingsryd. Anslag finns vid ingången.

Anledningen till detta är att äldre och multisjuka personer tillhör de som kan drabbas extra hårt av smittan.

Den verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten.

Se pressträffen från den 31 mars med statsminister Stefan Löfven, vice statsminister Isabella Lövin och socialminister Lena Hallengren.

Restaurangerna på Örnen, Konga, Solängen, Äppelgården, Älmegården och Solhaga har sedan tidigare varit stängda för icke boende och personal.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kring det nya coronaviruset, gör bedömningar av risker och av hur utbrottet utvecklas och håller sjukvård, regionala smittskyddsenheter och andra aktörer informerade om läget. Myndigheten tar också ställning till vilka åtgärder som är relevanta i sammanhanget.
Folkhälsomyndigheten

Official information on the novel corona virus

There is a risk of being infected with the coronavirus in Sweden. The Public Health Agency (Folkhälsomyndigheten) advises all those with symptoms to reduce the risk of spreading the virus by avoiding social contact.

Krisinformation.se - en samlingssida med information

Krisinformation.se samlar krisinformation från svenska myndigheter.

Information från Region Kronoberg

Region Kronoberg ändrar kriterierna för provtagning av coronavirus från den 13 mars. Uppmaningen till dig som känner förkylningssymtom är att avstå från besök i vården som inte är nödvändiga, vid tveksamhet ring 1177 eller besök deras hemsida.

Anledningen till ändringen är att Region Kronoberg följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt att man vill undvika att få in Covid-19 i vården.

Läs mer på Region Kronobergs hemsida ändrade rutiner kring vilka som tas prov på.

Genom att följa de nationella och lokala riktlinjer som finns har Region Kronoberg god beredskap för att hantera misstänkta fall av coronavirus Covid-19

Region Kronoberg information om coronaviruset.

Nationella informationsnumret 113 13

Har du frågor om Covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar. 113 13 samarbetar med Folkhälsomyndigheten för att på bästa sätt möta behovet av information. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet.

1177 Vårdguiden

Den som har rest i utlandet men känner sig frisk vid hemkomst behöver inte kontakta sjukvården. Får man symtom ska man kontakta sjukvården via telefon, till exempel via 1177 Vårdguiden.

1177 Vårdguiden - om coronaviruset

MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB har ett allrisk-uppdrag med viktiga funktioner kring arbetet med coronaviruset.

Angående barn i skola och förskola

Bildningsförvaltningen i Tingsryds kommun följer, liksom hela den kommunala organisationen, utvecklingen av coronaviruset, Covid-19.

Bildningsförvaltningen följer också Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket är att man ska leva som vanligt om man inte har några sjukdomssymtom. Detta innebär att barn som inte är sjukanmälda ska gå till skola och förskola som vanligt.

För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan.

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan. Samma sak gäller för personal, och oavsett i vilka områden de har rest. Elever och personal som har rest i områden där coronaviruset sprids behöver alltså inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon.

De flesta elever som går i grundskolan och motsvarande, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. Ett giltigt skäl för att inte gå till skolan är om en elev har blivit sjuk eller om eleven, till exempel via via smittspårning, bedömts vara i riskzonen för smitta efter kontakt med en infekterad individ och därför fått instruktion om hemkarantän. Det är huvudmannen, det vill säga kommunen för kommunala skolor och styrelsen för fristående skolor, som har arbetsgivare- och arbetsmiljöansvar för skolorna. De fattar beslut i frågor kopplade till arbetsgivare- och arbetsmiljöansvaret och Folkhälsomyndighetens bedömning kan därför tjäna som underlag för sådana beslut. Vid oro och frågor kan skolan även hänvisa elever och vårdnadshavare till elevhälsans medicinska insats. Den samverkar med skolledningen kring smittskydd och hygien i skolan och följer råden från smittskyddsläkarorganisationen.

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Angående elever i gymnasieskola och vuxenskola

Gymnasieskolans och vuxenutbildningens lokaler i Tingsryds kommun är stängda.

Utbildning på Wasaskolan och Vuxenutbildning kommer från och med onsdag 18 mars att ske på distans via hemuppgifter. Ingen undervisning kommer alltså att genomföras i Wasaskolans lokaler. Berörda elever kommer att få information från Wasaskolan under tisdagen 17 mars. Beslutet är taget utifrån nationella rekommendationer.

Undrar du över något kan du vända dig till din lärare eller rektor.

Mer information om Wasaskolan på kommunens hemsida via denna länk.

Åtgärden införs med anledning av coronaviruset och för att minska spridningen. Vid en presskonferens den 17 mars rekommenderade regeringen och Folkhälsomyndigheten att undervisningen inom bland annat vuxenutbildningen inte längre bedrivs i skolans lokaler.

Beslutet föreslås gälla tillsvidare.

Utbildningsministerns budskap via film till gymnasieelever som studerar på distans.

Tvätta händerna

Se film från 1177 Vårdguiden.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.

Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns men även i kombination med handtvätt.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

Kommunen som arbetsgivare

Kommunen som arbetsgivare förbereder sig för att säkra arbetsmiljön för anställda. Om du som anställd misstänker att du är i riskzonen för viruset ska du kontakta sjukvården samt din chef. Om du är sjuk vill vi att du ska stanna hemma för att inte utsätta andra för smitta. Det gäller alltid, inte bara för coronaviruset.

Här finns ytterligare information från Sveriges kommuner och regioner, SKR, som har sammanställt frågor och svar kring coronaviruset.

Mer information

Det sprids väldigt mycket information om det nya coronaviruset just nu. Det kan vara svårt att veta vad som är sant och inte. Folkhälsomyndigheten är expertmyndighet i Sverige. Tillsammans med WHO är den organisationen källan till kunskap om coronaviruset. På deras frågor- och svarssida finns mycket information och webbplatsen uppdateras hela tiden. Det officiella namnet på sjukdomen är Covid-19.

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen
Senast uppdaterad: 2020-03-31