Håll dig uppdaterad om coronaviruset

Tingsryds kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och beslut och vi håller oss uppdaterade om utvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Enligt Folkhälsomyndigheten är risken fortsatt mycket hög för samhällsspridning av covid-19 i Sverige. Vi följer händelseutvecklingen och tillsammans hanterar vi åtgärder i Kronobergs län.

Vi arbetar för att skydda de mest sårbara i samhället, äldre och multisjuka. De som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre ska inte gå jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion. Det är viktigt att var och en med symtom på luftvägsinfektion, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras.

Om du planerar att resa nu när restriktionerna släpps, överväg om det verkligen är nödvändigt. Viktigt att man kan ta hand om sig själv om ifall man insjuknar på resmålet.

Mer information via denna länk gällande resor.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kring det nya coronaviruset, gör bedömningar av risker och av hur utbrottet utvecklas och håller sjukvård, regionala smittskyddsenheter och andra aktörer informerade om läget. Myndigheten tar också ställning till vilka åtgärder som är relevanta i sammanhanget.

Covid-19 är en sjukdom som ingår i smittskyddslagen. Det innebär bland annat att alla måste hjälpa till att minska risken för att sjukdomen sprids. Det gör du genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Folkhälsomyndigheten om covid-19

Official information from Folkhälsomyndigheten

There is a risk of being infected with the coronavirus in Sweden. The Public Health Agency (Folkhälsomyndigheten) advises all those with symptoms to reduce the risk of spreading the virus by avoiding social contact.

Smittoläget i Tingsryds kommun

Det är Region Kronoberg som ansvarar för sammanställning och information om konstaterat smittade, inlagda på sjukhus, avlidna och tillfrisknade. Du hittar deras sammanställning på Region Kronobergs webbplats via denna länk.

Smittade inom vård- och omsorgsförvaltningen, 2020-09-04

Så som uppgifterna ser ut just nu är som följer:

  • Ett konstaterat positiva fall av covid-19 bland våra omsorgstagare
  • Nio har hittills avlidit
  • 30 har tillfrisknat
  • 40 insjuknade totalt sedan pandemins start

Vi har dock fortsatt en utbredd smittspridning inom kommunen varpå det är viktigt att vi fortsätter att följa folkhälsomyndighetens direktiv. Stanna hemma om du är sjuk, håll avstånd och tvätta händerna ofta.

Så här gör Tingsryds kommun för att minska smittspridningen

Information från vård- och omsorgsförvaltningen om hur kommunen arbetar via denna länk.

Lokalt i Tingsryds kommun

Den 4 maj publicerades nyheten att en omsorgstagare på ett särskilt boende/äldreboende i Tingsryds kommun hade testats positivt för sjukdomen covid-19.

Från och med 1 oktober upphör det besöksförbud som gällt på äldreboenden i Tingsryds kommun sedan 1 april och gäller på landets samtliga äldreboenden. Det meddelade regeringen den 15 september. Enligt socialminister Lena Hallengren har smittspridningen minskat och åtgärder på äldreboenden har gjort det möjligt. Mer information om vad som gäller kommer att finnas på respektive äldreboende från och med 1 oktober. Men fram till dess gäller besöksförbud.

Från pressträffen 15 september 2020.

I övrigt gäller rekommendationerna som vanligt att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om du är sjuk.

Restaurangerna på Örnen, Konga, Solängen, Äppelgården, Älmegården och Solhaga har sedan tidigare varit stängda för icke boende och personal.

Andra språk

Här finns samlade länkar till Folkhälsomyndighetens information på olika språk om covid-19 och hur du skyddar dig och andra från smitta.

Myndigheten för stöd till trossamfund och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har bett företrädare för olika trossamfund att informera om corona/covid-19.

The Swedish Agency for Support to Faith Communities is a government agency that provides support to faith communities in Sweden. Films with information about corona/covid-19.

Se filmerna via denna länk.

Information från Region Kronoberg

Från och med onsdag 8 juli erbjuder Region Kronoberg allmän provtagning för covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Provtagningen gäller endast personer med symtom som skulle kunna vara covid-19. Den görs för att bekräfta om en person har en pågående covid-19-infektion eller inte. Proverna tas som ett självtest eller på plats på vårdcentralen efter tidsbokning. Mer information via denna länk.

Från den 5 augusti erbjuds möjligheten för ett antikroppstest gällande covid-19 för att se om man haft sjukdomen. Mer information via Region Kronoberg.

Från september går det att testa sig för covid-19 på Vårdcentralen Tingsryd. Det går också att göra ett antikroppstest i Tingsryd. Det kostar 200 kronor även för barn.

Uppmaningen till dig som känner förkylningssymtom är att avstå från besök i vården som inte är nödvändiga, vid tveksamhet ring 1177 eller besök deras hemsida.

Genom att följa de nationella och lokala riktlinjer som finns har Region Kronoberg god beredskap för att hantera misstänkta fall av coronavirus och covid-19

Region Kronoberg information om antal konstaterade fall i Region Kronoberg.

Nationella informationsnumret 113 13

Har du frågor om covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar. 113 13 samarbetar med Folkhälsomyndigheten för att på bästa sätt möta behovet av information. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet.

1177 Vårdguiden

Den som har rest i utlandet men känner sig frisk vid hemkomst behöver inte kontakta sjukvården. Får man symtom ska man kontakta sjukvården via telefon, till exempel via 1177 Vårdguiden.

1177 Vårdguiden - om coronaviruset

Krisinformation.se - en samlingssida med information

Krisinformation.se samlar krisinformation från svenska myndigheter.

Om du känner oro i samband med coronapandemin


Psykiatrisjuksköterska Lina Carlstedt i Tingsryds kommun tipsar i filmen om vad du kan tänka på i dessa kristider utifrån din psykiska hälsa. Coronapandemin skapar naturligtvis en oro hos många av oss. Det finns en risk att oron tar över vardagen, särskilt för personer som redan har psykisk ohälsa. Även den fysiska distanseringen och isoleringen kan påverka hur man mår.

Det är bra att sätta ord på sin oro genom att hålla kontakten med andra, via telefon eller videosamtal.

Om du är inskriven i hemsjukvården kontaktar du din handläggare som kan vägleda dig rätt. Är du anhörig kontaktar du anhörigsamordnare i kommunen. Du når både handläggare och anhörigsamordnare genom att ringa medborgarkontoret på telefonnummer 0477 – 44100.

Telefonnummer till stöd och hjälp

Uppdrag psykisk hälsa - En mycket bra och omfattande samlingssida med länkar finns under Stödlistan - Uppdrag psykisk hälsa. Sidan är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sverige kommuner och regioner, SKR. Där finns råd och tips för olika åldersgrupper om hur man kan hantera oro men också sin vardag.

På kommunens hemsida finns även en samlingssida med information till olika organisationer, både lokala och nationella. Du hittar sidan här.

Röda korsets stödtelefon - 0771-900 800

Om du känner stress och oro kring utbrottet av coronaviruset.

Jourhavande präst hos Svenska kyrkan - 112

Ring numret och be dem koppla dig till jourhavande präst. Går även att nå via Svenska kyrkans chatt.

BRIS stödtelefon för barn - 116 111

BRIS vuxentelefon om barn - 077-150 50 50

Äldrelinjen - 020-22 22 33

För dig som är över 65 år och behöver någon att prata med. Drivs av organisationen Mind.

Mer information om stöd och hjälp via denna länk till kommunens hemsida.

Vid akuta nödsituationer - Ring 112

MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB har ett allrisk-uppdrag med viktiga funktioner kring arbetet med coronaviruset.

Angående barn i skola och förskola

Bildningsförvaltningen i Tingsryds kommun följer, liksom hela den kommunala organisationen, utvecklingen av coronaviruset, covid-19.

Bildningsförvaltningen följer också Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket är att man ska leva som vanligt om man inte har några sjukdomssymtom. Detta innebär att barn som inte är sjukanmälda ska gå till skola och förskola som vanligt.

För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Se nästa avsnitt gällande provtagning gällande covid-19 för barn från sex års ålder.

Angående elever i gymnasieskola och vuxenskola

Gymnasieskolorna öppnar till hösten

Folkhälsomyndigheten har tagit beslut om att dra tillbaka rekommendationen om distansundervisning från och med den 15 juni. Det innebär att gymnasieskolorna och vuxenutbildningen har öppnat för vanlig undervisning i klassrummen igen från och med höstterminen 2020.

Från september är det möjligt för barn från sex år och uppåt att testa sig för covid-19 på vårdcentralen i Tingsryd. Kravet är att minst två av de listade symtomen och att de ska ha haft dessa i minst 24 timmar. Tänk också på risken för smittspridning även vid vanlig förkylning, det är inte fritt fram att skicka sitt förkylda barn till skolan även om det inte visat sig positiv på covid-19-testet.

Fritidshusägare

Till skillnad från våra grannländer har Sverige inte beslutat om ett generellt förbud mot att
resa in i landet, utan vädjat att alla ska visa respekt för de riktlinjer som vår regering och våra
myndigheter utfärdat. Om ni tänker besöka oss, ber vi er att så långt som möjligt följa
dessa regler och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. 

Dessutom information kring resande i Sverige.

Privat provtagning

Privata aktörer som man kan vända sig till om man som privat person behöver hjälp med testning och intyg inför resor finns via denna länk.

Visiting Sweden during the covid-19 pandemic

Important information in english från Krisinformation.se

Genom att visa respekt för och följa myndigheternas rekommendationer kan vi tillsammans
hjälpas åt för att minska smittspridningen och bidra till att situationen normaliseras så fort
som möjligt.
Tack för er förståelse och hjälp! Tillsammans klarar vi detta!

Tvätta händerna

Se film från 1177 Vårdguiden.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.

Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns men även i kombination med handtvätt.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer. Så här minskar Tingsryds kommun smittspridningen.

Näringslivet

Information till näringslivet i Tingsryds kommun gällande coronapandemin.

Samlade länkar till myndigheternas information om bland annat företagande, anställning och sjukfrånvaro.

Information från länsstyrelsen om provtagning av priogrupp 3, samhällsviktig verksamhet.

Kommunen som arbetsgivare

Kommunen som arbetsgivare förbereder sig för att säkra arbetsmiljön för anställda. Om du som anställd misstänker att du är i riskzonen för viruset ska du kontakta sjukvården samt din chef. Om du är sjuk vill vi att du ska stanna hemma för att inte utsätta andra för smitta. Det gäller alltid, inte bara för coronaviruset.

Här finns ytterligare information från Sveriges kommuner och regioner, SKR, som har sammanställt frågor och svar kring coronaviruset.

Information från Försäkringskassan om vad som gäller vid coronaviruset, exempelvis om smittbärarpenning, läkarintyg, karens, ersättning till riskgrupper och vab.

Mer information

Det sprids väldigt mycket information om det nya coronaviruset just nu. Det kan vara svårt att veta vad som är sant och inte. Folkhälsomyndigheten är expertmyndighet i Sverige. Tillsammans med WHO är den organisationen källan till kunskap om coronaviruset. På deras frågor- och svarssida finns mycket information och webbplatsen uppdateras hela tiden. Det korrekta namnet på viruset är SARS-coronavirus-2 och det officiella namnet på sjukdomen är covid-19.

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen
Senast uppdaterad: 2020-09-15