Boende & miljö

Nya grepp för att stoppa luftledning

Kommunerna har därför bjudit in Ibrahim Baylan, för att på plats visa hur enskilda personer drabbas av den planerade ledningen. Kommunerna vill stoppa den luftburen 400 kilovolts växelströmsledning och i stället vill man ha en …

Elljusspåret i Väckelsång är räddat

Tingsryds kommun kommer att sätta upp skyltar med information om och kring motionsspåret. Markägaren har rätt att använda spåren för skogstransporter, men ska innan det sker kontakta kommunen. Avtalet sträcker sig i tio år från och …

Problem med vattentillförsel i Urshult

[08.55] Ett problem med vattentillförseln i Urshult har uppdagats på måndagsmorgonen. Felsökning pågår. Mer information följer löpande. [10:35] Läckan är nu lokaliserad till Dunsmåla och Dunshult. Felsökning för att hitta var det läcker fortsätter. Trycket i …

Ny entreprenör sophämtning

Du som kund kommer inte att påverkas av detta. Du ringer fortfarande till kommunens medborgarkontor på telefonnummer 0477-44100 om det är något du vill fråga om avseende sophämtningen, inte fått ditt sopkärl tömt eller vill göra några förändringar …

Risk för bränder i skog och mark

SMHI har i helgen gått ut med en varning om stor risk för bränder i skog och mark, i Kronobergs län. Länsstyrelsen har ännu inte utfärdat något eldningsförbud men största försiktighet ska iakttas vid eldning …

Ny lag om försäljning av e-cigaretter

  Tänk på att: anmäla till din kommun att du säljer e-cigaretter du måste ha ett egenkontrollprogram e-cigaretter endast får säljas till personer som fyllt 18 år du ska ha en tydlig skylt med information om …