Boende & miljö

Nu kan du få sms vid driftstörningar

- Det kan gälla VA-arbeten, vattenläckor, kokningsrekommendationer eller förändring av vattenkvalité. Vi vill snabbt kunna nå fram med informationen till medborgarna när de berörs av olika typer av driftstörningar, säger Carina Axelsson, VA-chef på Tingsryds …

Torget i Ryd invigt

Ombyggnaden av torget har varit ett önskemål från invånare i Ryd. Utformningen och slutliga utseende av torget har tagits fram av tekniska avdelningen i kommunen. Efter ombyggnaden har torget en modern belysning med 15 stycken ledlampor, …

Miljöfika på gång

Miljöfika är ett möte för företagets miljöansvarige Idén är att dela med sig av sina erfarenheter från sitt miljöarbete. Man lär sig av varandra om vår miljö och vårt miljöarbete. Varför ska alla uppfinna hjulet, det …

Registrera din brunn

De senaste årens torka med låga grundvattennivåer som följd, har för många privata brunnsägare inneburit vattenbrist i brunnen och kanske också problem med vattenkvaliteten. För att kunna förbereda utsatta områden när det gäller vattenförsörjningen är …

Tyck till om Tingsryd centrum

Redan under hösten ska Storgatan byggas om i den södra delen. Gatan ska smalna av och ge utrymme för parkeringsplatser, träd, gång och cykelväg längs gatan. För att gå vidare och utveckla tätorten mer, har en …