Boende & miljö

Dags att mäta radon

Har du mätt tidigare, men flyttat, byggt om eller byggt nytt? Eller var det bara länge sedan? Då kan det vara dags att mäta igen. Radon ökar risken för lungcancer om du utsätts för en hög …

Risker och hot i nya översiktsplanen

Tingsryds kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan som ska visa hur kommunen avser att utvecklas fram till år 2030. I planen ska kommunen bland annat ta ställning till hur man genom planering …

Näringslivet i nya översiktsplanen

Tingsryds kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan som ska visa hur kommunen avser att utvecklas fram till år 2030. I planen ska kommunen ta ställning till vart det är lämpligt att etablera …

Boende i nya översiktsplanen

Tingsryds kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan som ska visa hur kommunen avser att utvecklas fram till år 2030. I planen ska kommunen bland annat ta ställning till hur orterna och landsbygden …

Förslag till ny översiktsplan

Tingsryds kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan som ska visa hur kommunen avser att utvecklas fram till år 2030. I planen ska kommunen bland annat ta ställning till hur orterna och landsbygden ska …

Gatusopning av kommunens gator påbörjas nästa vecka

Samhällena sopas i följande ordning: Fridafors, Ryd, Urshult, Väckelsång, Linneryd, Rävemåla, Konga och Tingsryd. Sopningen beräknas pågå i cirka 6 veckor. Fastighetsägare uppmanas att sopa grus från tomtgräns ut i gatan innan sopning sker samt undvika att …

Sjögullspersonal utbildas i isvett och livräddning

Personalen från sjögullsprojektet är anställda för att under en viss tid arbeta med att tillverka aluminiumramar med svart duk som därefter ska placeras över sjögullet. När sjögullets rötter inte får solljus kan sjögullet inte växa. Arbetet …