Boende & miljö

Registrera din brunn

De senaste årens torka med låga grundvattennivåer som följd, har för många privata brunnsägare inneburit vattenbrist i brunnen och kanske också problem med vattenkvaliteten. För att kunna förbereda utsatta områden när det gäller vattenförsörjningen är …

Tyck till om Tingsryd centrum

Redan under hösten ska Storgatan byggas om i den södra delen. Gatan ska smalna av och ge utrymme för parkeringsplatser, träd, gång och cykelväg längs gatan. För att gå vidare och utveckla tätorten mer, har en …

Skriv ut din egen karta

Kartan som kan skapas utifrån adress är en enklare tomtkarta som bland annat kan användas vid enklare bygglovsansökningar, ansökan om enskild avloppsanläggning. - Tidigare fick man ringa och beställa situationsplanen. Nu blir det snabbare och smidigare, …

Dialogmöte i Ryd

Under april skickade Tingsryds kommun ut en enkät under rubriken Hållbar trygghet till drygt 1 250 hushåll i Ryd. Frågorna hade sin utgångspunkt från Ryd och handlade om allt från vad man tyckte var det …

Byvandring i Väckelsångs samhälle

Ta chansen att tillsammans med Tingsryds kommun göra en kvällsvandring i Väckelsång. Under kvällen ska vi titta på gatubelysningen, hur ni upplever den, vad som är bra och vad som kan göras bättre. Vi börjar kvällen …

Fokus på kommunens kulturmiljöarbete

Kulturmiljöarbete handlar om att skapa förutsättningar för människor att bevara, använda och utveckla kulturmiljöer. Länsstyrelsen stöttar kommunernas arbete med detta. De har en pågående resa genom länet. Tingsryds kommun var under fredagen den sjunde kommunen på …