Örnen, en plats där integration är en naturlig del av arbetsdagen

Tillsammans i Tingsryds kommun är ett integrationsprojekt. Projektet har ekonomiskt stöd från AMIF, Europeiska unionens Asyl-, Migrations-, och integrationsfond. Projektets huvudmål är att få hundra tredjelandsmedborgare att komma närmare en sysselsättning, antingen på arbetsmarknaden eller via studier.

Jag välkomnas in på ett stort och öppet kontor av en kvinna med ett leende. Jag har stämt träff med Anette, en av två områdeschefer på boendet Örnen. Jag berättar om min del i projektet Tillsammans i Tingsryds kommun, och om de lovord som jag har fått höra om Anette och deras integrationsarbete som sker på Örnen, både tidigare och i nutid.

Anette berättar om hur de jobbar med integration på Örnen. Personen får en introduktion precis som alla andra nyanställda och tilldelas en handledare som blir ett extra stöd. Anette lägger tillsammans med handledare upp individuella planer för varje person. Både arbetsgruppen och arbetstagaren är med och ger synpunkter för att introduktionen och arbetet ska ligga på en bra nivå.

Anette Gustafsson, områdeschef Örnen

Integrationsarbetet är en del av det dagliga arbetet på Örnen. Många gånger är språket svårt, men finns viljan hos personen så ser inte Anette och kollegorna det som ett hinder, snarare som något som är under utveckling.

På Örnen har de ett språkombud. Ett språkombud jobbar med kommunikationen på en arbetsplats. Det kan gälla att stötta personer i det svenska språket. Men det kan också handla om att jobba med hur man pratar med varandra, både kollegor och omsorgstagare.

Arbetsuppgifter som dagligen ingår är exempelvis måltidsservice, att ställa i ordning frukost, servera, och plocka undan disk. Aktiviteter och promenader är exempel på andra uppgifter som skapar en relation till omsorgstagarna, och samtidigt ger en förståelse för yrket. Många gånger är målet att de ska kunna komma in i omvårdnaden och arbeta i arbetsgruppen som vårdpersonal, det är dock alltid det individuella som styr.

När jag ställer frågan om arbetet med integration ställer högre krav på Anette som arbetsgivare, så funderar hon en stund. Jag upplever det lite som att hon inte riktigt tänkt i de banorna, då jag har känslan att detta arbete faller sig så naturligt för henne. Anette har arbetat med integration under en lång period och väldigt länge tagit in feriearbetare och praktikanter, men när hon tänker på saken så visst krävs det mycket av henne. Det ligger ett stort engagemang bakom att dessa personer ska få en bra upplevelse under den tid de arbetar på Örnen.

” Vill vi ha arbetskollegor får vi anstränga oss,
ge en bra introduktion och alltid stötta och hjälpa säger Anette."

Jag ställer samma fråga men riktar den mot arbetsgruppen istället, om det ställer extra krav på dem. Anette ler och hämtar en kvinna som presenterar sig som Åsa Lang, hon är samordnare och arbetar mycket med handledning.

Åsa Lang, samordnare Örnen

Åsa berättar att det finns ett stort behov hos personerna att ha någon på arbetsplatsen de känner sig trygga med. Någon som sig tiden att hjälpa och svara på frågor. Här tar hon ofta en större roll. Hon fortsätter att berätta om arbetsfördelningen: de dagliga arbetsuppgifterna hjälper hela arbetsgruppen till med. Men hon tar ett extra ansvar att lära ut det administrativa och hjälper ofta till med språket och vissa ord. Hon är också en viktig del i att samordna detta arbete mellan olika arbetsgruppen.

De jobbar mycket med att anpassa efter person, och har från start en dialog där de sätter upp en konkret handlingsplan med tydliga och konkreta instruktioner. Att inte ha för höga krav i början och utökar detta sakta men säkert. Personerna får en chans att lära sig i deras egen takt och kan med tiden börja ta egna initiativ när de lärt sig vad som förväntas av dem.

” Vi har lagt ner många timmar och mycket energi på hur vi bäst arbetar med detta.
Det ger tydliga resultat och är väldigt givande för oss alla som arbetar här säger Åsa"

Anette och personalgrupperna har tillsammans utarbetat dessa metoder, testat och utvärderat. Nu känner de att de har landat i en modell som fungerar bra, både för arbetstagare och för arbetsplatsen. I början kunde det vara svårt att få med och motivera arbetsgrupperna. Under en redan fullsatt arbetsdag skulle de även ta sig tiden till dessa personer. Med tiden så har det blivit lättare, då alla har fått ta del av fördelarna med praktikanter, feriearbetare och extratjänster.

Tingsryds kommuns integrationsarbete, projektet Tillsammans i Tingsryds kommun och arbetet som personalen gör på Örnen är så mycket mer än bara en sysselsättning. Det är en viktig del i att dessa personer får komma in i det svenska samhället och känna samhörighet.

” Man måste vara öppen för arbetet, tro på varje individ och låta dem växa i sin egen takt. Det ger även mig så mycket, så det är verkligen värt arbetet jag lägger ner. Jag lär mig minst lika mycket som de som kommer in och jobbar hos oss, framför allt att vi inte ska ta så mycket för givet här i livet säger Anette."

Jag frågade både Anette och Åsa vad de känner att de själva har bidragit med, förutom en sysselsättning.
De har hjälpt personer att öka sitt självförtroende. Många gånger när det gäller kvinnorna har de fått vara en del i att stärka dem som just kvinnor, få visa hur jämställdheten fungerar i Sverige. De har fått visa att även kvinnor har rätt att säga ifrån, och många vågar nu pratar på ett annat sätt med människor omkring dem. Med självförtroendet så tar personerna för sig mer och de vågar skratta. De lär sig det svenska sociala samspelet.

Arbetsplatsen kan vara ett sätt att hitta vänner, kanske de första i livet, och att få vara en del av en gemenskap. Dessutom så får de utveckla och träna på språket, och även lära sig hur man följer rutiner och riktlinjer.

Jag lämnar Örnen med ett lika stort leende som jag möttes av när jag kom. Jag hoppas att jag inom en snar framtid kan komma tillbaka och då förhoppningsvis höra hur en projektdeltagare upplever det att arbeta på Örnen.

Loggor och slogan