Tillsammans i Tingsryds kommun - betydelsen av en praktikplats

Tillsammans i Tingsryds kommun är ett integrationsprojekt. Projektet har ekonomiskt stöd från AMIF, Europeiska unionens Asyl-, Migrations-, och integrationsfond. Projektets huvudmål är att få hundra tredjelandsmedborgare att komma närmare en sysselsättning, antingen på arbetsmarknaden eller via studier.

I sällskap av Lisa Edlund, projektledare och projektkoordinator i projektet Tillsammans i Tingsryds kommun, är vi i Wasaskolans cafeteria. Vi ska träffa Siham Dgaim som praktiserar i cafeterian där vi sätter oss ner.

Siham berättar för oss att hon är 38 år gammal och kommer från Syrien. Hon har bott i Sverige i 7 år, och kom hit som ensamstående med sina fem barn. I Syrien, som är hennes hemland, var hon hemmafru. Den utbildning hon hade från sitt hemland var grundskolan, som hon gick i fram till tolv års ålder.

I Sverige har hon studerat på SFI i fyra år, hon har haft praktik innan och även vikarierat som personlig assistent under sex månader.

Hon spenderar sina förmiddagar med att jobba i cafeterian, och tre dagar i veckan jobbar hon som språkstöd i arabiska till två elever under eftermiddagen. Under förmiddagarna gör hon iordning smörgåsar och förbereder kaffe. Hon ansvarar för försäljningen som innehåller bland annat smörgåsar, kakor, kaffe och thé. Inkommande leveranser tar hon emot och hon ansvarar för att räkna kassan. Flertalet gånger påtalar Siham att bland det viktigaste med att få komma ut på en praktikplats är att hon kontinuerligt får träna sin svenska. Språket har många gånger varit svårt, men med träning blir det hela tiden bättre och bättre.

”Ibland är det svårt när någon pratar för fort, men jag frågar igen och har alltid mötts av förståelse.
För mig är praktikplatsen viktig. Jag tycker det är väldigt roligt att komma hit. Jag får energi och mår bra av att komma utanför hemmet och träffa människor. Jag har fått byta ut min dagliga rutin och kommer upp på morgonen det är lite som en nystart säger Siham"

Siham hoppas på att få fortsätta på sin praktikplats, för att fortsätta att träna svenska så hon kan komma in på den utbildning hon önskar. Hon har ett tydligt mål, som hon har haft sen barnsben: att få utbilda sig till sjuksköterska.