Vuxenutbildningens nystartade industriutbildning - utformat för projektet Tillsammans i Tingsryds kommun

Tillsammans i Tingsryds kommun är ett integrationsprojekt. Projektet har ekonomiskt stöd från AMIF, Europeiska unionens Asyl-, Migrations-, och integrationsfond. Projektets huvudmål är att få hundra tredjelandsmedborgare att komma närmare en sysselsättning, antingen på arbetsmarknaden eller via studier. En viktig del i arbetet med att nå målen i projektet är samarbete, med skola, civilsamhället och företag. Denna utbildning är ett typexempel på detta samarbete.

Jag har stämt träff med Lisa Edlund, projektledare och projektkoordinator i projektet Tillsammans i Tingsryds kommun. Under vår promenad från kommunhuset i Tingsryd, till Wasaskolan där även vuxenutbildningen har lokaler, hinner jag få en kort bakgrund till prova-på utbildningen på industriutbildningen.

Projektet har i samarbete med vuxenutbildningen utformat en utbildning för projektets deltagare. Detta upplägg har tidigare inte funnits hos vuxenutbildningen så detta är pilotomgången.
Utbildningen sträcker sig över tjugo veckor, där de kontinuerligt studerar på SFI, svenska för invandrare, och har två halvdagar i veckan där de jobbar praktiskt i industriverkstaden. Under tio av veckorna kommer de spendera två dagar i veckan på praktik. Arbetsmarknadsenhetens praktiksamordnare har utifrån sina företagskontakter hittat praktikplatser åt alla deltagarna.

Vi letar oss fram bland skolans korridorer tills vi hittar lokalen där industrieleverna arbetar. När dörren öppnas möts vi av en verkstad, och hittar våra deltagare i full fart med att bocka, klippa och mäta.
Lisa är ett välbekant ansikte hos personerna och hon möts av stora leenden. Vi presenterar oss kort och jag får några minuter med en av lärarna, så vi sätter oss lite ostört.

Dick Petersson har jobbat inom industrin i stort sett hela sitt arbetsverksamma liv, närmare 35 år. Han har under åren besökt och arbetat på många olika företag, och fick för 1,5 år sen tillfälle att testa en ny yrkesinriktning; industrilärare.

Han berättar hur denna grupps upplägg ser ut, att de direkt får börja med maskinerna, och förhoppningsvis väcker detta intresse och i sin tur även blir en morot att lära sig svenskan och fortsätta jobba sig framåt.

Just språket brukar vara den stora utmaningen, men jag blir glatt överraskad när både lärare och studenter säger att det faktiskt inte är något direkt hinder denna gång.

"Studenterna hjälper varandra, de har alla olika språkkunskaper. Det som är så bra med industriutbildningen för just denna grupp är att vi kan visa praktiskt. Och vi kan framförallt visa flera gånger. Vi försöker vara tydliga med att det är okej att inte få det helt rätt, vi finns där för att stötta och visa, så studenterna direkt kan få testa hur det känns att göra rätt. Detta skapar ett intresse och de får själva se att de klarar av uppgifterna vi ger dem och kan växa i sin roll och i sig själva säger Dick Petersson."

Med denna utbildning är målet att man ska kunna landa och fortsätta i den ordinarie, lite djupare basutbildningen. Deltagarna har endast spenderat ett fåtal timmar totalt vid maskinerna ännu, men med stora framsteg. Dick tror att detta är väldigt viktigt då företagen ute på arbetsmarknaden idag tyvärr inte har tiden att lära upp nya från grunden. Att då få medverka till att hjälpa en grupp att hitta ett intresse för att i förlängningen, förhoppningsvis, kunna ta steget ut på arbetsmarknaden är väldigt givande både för lärare och studenter.

Jag och Lisa får också möjlighet att träffa en av studenterna. Vi sätter oss ned med Fyori Mahari, som kommer från Eritrea och har nu varit i Sverige i 7 år.
Hon studerar på SFI, och är en deltagare i projektet Tillsammans i Tingsryds kommun. Industriutbildningen var det en av koordinatorerna i projektet som introducerade henne för. I hemlandet arbetade hon som frisör.

Innan har hon haft en extratjänst hos måltidsenheten på Tingsryds kommun, och jobbat i köken. Där fick hon också fortsätta och jobba som vikarie vid behov ibland.
Hon är en av två kvinnor i denna grupp, just idag när vi är på besök är hon ensam kvinna på plats men hon tycker att det fungerar bra. Eleverna hjälper varandra mycket och tillsammans med den stöttning som de får av lärarna så tycker hon att utbildningen är rolig.

"Jag kan tänka mig att jobba inom industrin i framtiden. Det är lite svårt just nu med alla nya ord, men lärarna är noga med att förklara så att jag förstår. Att jobba praktiskt tycker jag om, jag kan träna och testa, och jag ser fram emot att komma ut på praktik säger Fyori"