Dackeskolan 7-9

Välkommen till Dackeskolan år 7-9

Det går cirka 350 elever på Dackeskolans högstadium och eleverna är indelade i 12 klasser. I högstadiets lokaler finns även grundsärskola med hög grad av integration. Klasserna nybildas i år 7.

 


Information om distansundervisning

Med anledning av rekommendation från smittskyddsläkaren i Kronobergs län kommer årskurserna på Dackeskolans högstadium att vara på plats växelvis under april 2021. Två årskurser kommer att vara på plats medan en årskurs får distansundervisning. Vi roterar vilken årskurs som är hemma på distans varje vecka.
Elever som har undervisning i skolan äter som vanligt i skolan. De elever som har distansundervisning erbjuds att hämta ut skollunch i olika kök runtom i kommunen. För att hämta ut lunch anmäler vårdnadshavare via en E-tjänst var eleven vill hämta ut sin lunch och vilka dagar. Via länken gör du dina måltidsbeställningar: Matbeställning för elev i Tingsryds kommun

Distansundervisningen kommer att bedrivas enligt ordinarie schema, med den skillnaden att eleverna arbetar hemifrån och lärarna är på plats på skolan.
Pedagogernas undervisning utgår från Google Meet och Classroom där eleverna är vana sedan tidigare att uppgifter läggs ut. Pedagogerna ansvarar för undervisningens innehåll samt närvarokontroll på lektionerna.
Mentorerna kommer att hålla kontinuerlig kontakt med eleverna för att se till att distansundervisningen fungerar väl. Om svårigheter uppstår kontaktas ni vårdnadshavare av mentorer. Personalen på Dackeskolan är förberedda och arbetar för att eleverna skall få en fortsatt god utbildning, trots att det nu blir på distans under en period. Jag är övertygad om att såväl elever som personal kommer att hantera situationen på ett bra sätt.
Har ni frågor är ni välkomna med dem till mentorerna eller till mig som rektor.

Henrick Johnson, rektor Dackeskolan 7-9
Telefon:0477-444 30
E-post: henrick.johnson@tingsryd.se

Sidansvarig: Rektor Dackeskolan 7-9
Senast uppdaterad: 2021-04-15