Dackeskolan 7-9

Välkommen till Dackeskolan år 7-9

De elever som går på Dackeskolans högstadium kommer, förutom från Dackeskolans F-6 klasser, från Väckelsång, Ryd, Linneryd och Urshult.

De cirka 350 eleverna är indelade i 12 klasser. I högstadiets lokaler finns även grundsärskola med hög grad av integration. Klasserna nybildas i år 7.


Information inför distansundervisning

Dackeskolans högstadium kommer att starta vårterminen med distansundervisning enligt tidigare information från bildningsförvaltningen.

Den 14 januari togs beslut att distansundervisningen kommer att fortsätta även vecka 3. Veckan efter med start den 25 januari kommer årskurserna att vara på plats på skolan växelvist. Två årskurser kommer att vara på plats medan en årskurs får distansundervisning. Vi roterar vilken årskurs som är hemma på distans varje vecka.

Detta gäller till dess annat besked ges. Det kan alltså bli en kortare tidsperiod,
men det kan också bli en längre. Elever som har undervisning i skolan äter som vanligt i skolan. De elever som har distansundervisning erbjuds att hämta ut skollunch i olika kök runtom i kommunen. För att hämta ut lunch anmäler vårdnadshavare via en E-tjänst var eleven vill hämta ut sin lunch och vilka dagar. Via länken gör du dina måltidsbeställningar: Matbeställning för elev i Tingsryds kommun

Distansundervisningen kommer att bedrivas enligt ordinarie schema, med den skillnaden att eleverna arbetar hemifrån och lärarna är på plats på skolan.

Pedagogernas undervisning utgår från Google Meet och Classroom där eleverna är vana sdan tidigare att uppgifter läggs ut. Pedagogerna ansvarar för undervisningens innehåll samt närvarokontroll på lektionerna.

Mentorerna kommer att hålla kontinuerlig kontakt med eleverna för att se till att distansundervisningen fungerar väl. Om svårigheter uppstår kontaktas ni vårdnadshavare av mentorer. Personalen på Dackeskolan är förberedda och arbetar för att eleverna skall få en fortsatt god utbildning, trots att det nu blir på distans under en period. Jag är övertygad om att såväl elever som personal kommer att hantera situationen på ett bra sätt.

Har ni frågor är ni välkomna med dem till mentorerna eller till mig som rektor.
Henrick Johnson, rektor Dackeskolan 7-9
Telefon:0477-444 30
E-post: henrick.johnson@tingsryd.se

Sidansvarig: Rektor Dackeskolan 7-9
Senast uppdaterad: 2021-01-19