Dackeskolan 7-9

Välkommen till Dackeskolan år 7-9

Det går cirka 350 elever på Dackeskolans högstadium och eleverna är indelade i 12 klasser. I högstadiets lokaler finns även grundsärskola med hög grad av integration. Klasserna nybildas i år 7.

Viktig information som gäller vecka 18 och 19

Med anledning av att smittspridningen av coronviruset är fortsatt hög i Kronobergs län och då specifikt bland ungdomar i åldern 15-19 år, kommer Dackeskolans högstadium under vecka 18 (3 – 7 maj) och vecka 19 (10-11 maj, 12-14 är eleverna lediga) att ha distansundervisning för samtliga elever.

Undantaget är elever i årskurs 9 som har matematikprov vecka 18 på onsdag och fredag och då skall vara på plats på skolan. De kommer till skolan på morgonen och genomför matematikprov på ett smittsäkert sätt. Kan de sedan ta sig hem efter provet gör eleverna det och fortsätter undervisning på distans, alternativt stannar de kvar och har undervisning på skolan tills de kan ta sig hem.

I dagsläget rör det sig om ett fåtal elever och även någon personal som fått covid-19. Däremot är smittläget i regionen, i kombination med situationen på Dackeskolan, sådan att vi agerar på det här sättet. Självklart vill skolan ha eleverna på plats, men inte till vilket pris som helst.

Dackeskolan vill också uppmana samtliga att undvika kontakter utanför sin familj i så stor utsträckning som möjligt. Det är viktigt att ALLA tar ansvar för att förhindra smittan, och självklart är det mycket viktigt att följa de rekommendationer som finns.

Detta görs som en säkerhetsåtgärd då det finns ett fåtal elever som testats positivt för covid-19 men desto fler som är hemma och väntar på provsvar.

Särskolans elever är undantagna – de är på plats som vanligt.

Redan under torsdagen och fredagen under vecka 17 infördes distansundervisning för alla högstadieelever, nu är det alltså beslutat att det gäller vecka 18 och 19 också.

Skollunch

Elever som har distansundervisning erbjuds att hämta ut skollunch i olika kök runtom i kommunen. För att hämta ut lunch anmäler vårdnadshavare via en E-tjänst var eleven vill hämta ut sin lunch och vilka dagar. Via länken gör du dina måltidsbeställningar: Matbeställning för elev i Tingsryds kommun

Henrick Johnson, rektor Dackeskolan 7-9
Telefon:0477-444 30
E-post: henrick.johnson@tingsryd.se


Information om distansundervisning (Detta gäller ej V.18 och 19)

Med anledning av rekommendation från smittskyddsläkaren i Kronobergs län kommer årskurserna på Dackeskolans högstadium att vara på plats växelvis under april 2021. Två årskurser kommer att vara på plats medan en årskurs får distansundervisning. Vi roterar vilken årskurs som är hemma på distans varje vecka.
Elever som har undervisning i skolan äter som vanligt i skolan. De elever som har distansundervisning erbjuds att hämta ut skollunch i olika kök runtom i kommunen. För att hämta ut lunch anmäler vårdnadshavare via en E-tjänst var eleven vill hämta ut sin lunch och vilka dagar. Via länken gör du dina måltidsbeställningar: Matbeställning för elev i Tingsryds kommun

Distansundervisningen kommer att bedrivas enligt ordinarie schema, med den skillnaden att eleverna arbetar hemifrån och lärarna är på plats på skolan.
Pedagogernas undervisning utgår från Google Meet och Classroom där eleverna är vana sedan tidigare att uppgifter läggs ut. Pedagogerna ansvarar för undervisningens innehåll samt närvarokontroll på lektionerna.
Mentorerna kommer att hålla kontinuerlig kontakt med eleverna för att se till att distansundervisningen fungerar väl. Om svårigheter uppstår kontaktas ni vårdnadshavare av mentorer. Personalen på Dackeskolan är förberedda och arbetar för att eleverna skall få en fortsatt god utbildning, trots att det nu blir på distans under en period. Jag är övertygad om att såväl elever som personal kommer att hantera situationen på ett bra sätt.
Har ni frågor är ni välkomna med dem till mentorerna eller till mig som rektor.

Henrick Johnson, rektor Dackeskolan 7-9
Telefon:0477-444 30
E-post: henrick.johnson@tingsryd.se

Sidansvarig: Rektor Dackeskolan 7-9
Senast uppdaterad: 2021-05-03