Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

Uppdrag
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB har till syfte att inom Tingsryds kommun förvärva, uthyra och förvalta fastigheter samt att på dessa i förekommande fall, uppföra byggnader, allt i syfte att tillgodose näringslivets behov av ändamålsenliga lokaler samt att främja näringslivet i kommunen.

Fastighetsinnehav
Bolagets fastighetsinnehav:
Väckelsång 6:79, Saxagårdsvägen 4, Väckelsång, industrilokal

Väckelsång 6:96, Saxagårdsvägen 5, Väckelsång, industrilokal

Väckelsång 6:107, Saxagårdsvägen 1, Väckelsång, indiustrilokal

Tingsryd 1:170, Lokgatan 15, Tingsryd, industrilokal, del av fastigheten

Örnen 23, Storgatan 90, Tingsryd, hotell, restaurang, bad, kontor

Ögonmåttet 4, Lokgatan 16, Tingsryd, bussgarage

Tingsryd 4:86, Plogvägen 1, Tingsryd, industri

Urshult 1:112, Kanalvägen 6, Urshult, industrilokal

Konga Bruk 8:11. Bruksgatan 9, Konga, industrilokal

Ryd 11:2, Strandvägen 4, Ryd, industrilokal
Linneryd 1:501, Lindvägen 2B, Linneryd, affärslokal

Lokalytan uppgår till ca 69 000 m2.

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB styrelse
Styrelsen i Tingsryds Utveckling och Fastighets AB utses av Kommunfullmäktige i Tingsryds kommun. Verkställande direktör är Karin Nilsson.

Ordinarie ledamöter:
Mikael Jeansson (s), ordförande
Lennart Fohlin (c), vice ordförande
Jan-Åke Cesar (s)
Patrick Ståhlgren (m)
Björn Elmqvist (c)

Ersättare:
Håkan Karlsson (s)
Åke Nyberg (m)
Conny Söderkvist (s)
Marie-Louise Hilmersson (c)
Lars Nilsson (c)

Sidansvarig: Tingsryds Utveckling och Fastighets AB
Senast uppdaterad: 2018-01-22