Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB har till syfte att inom Tingsryds kommun förvärva, uthyra och förvalta fastigheter samt att på dessa i förekommande fall, uppföra byggnader, allt i syfte att tillgodose näringslivets behov av ändamålsenliga lokaler samt att främja näringslivet i kommunen.

Fastighetsinnehav

Bolagets fastighetsinnehav:

Väckelsång 6:79, Saxagårdsvägen 4, Väckelsång, industrilokal

Väckelsång 6:96, Saxagårdsvägen 5, Väckelsång, industrilokal

Väckelsång 6:107, Saxagårdsvägen 1, Väckelsång, indiustrilokal

Tingsryd 1:170, Lokgatan 15, Tingsryd, industrilokal, del av fastigheten

Örnen 23, Storgatan 90, Tingsryd, hotell, restaurang, bad, kontor

Ögonmåttet 4, Lokgatan 16, Tingsryd, bussgarage

Tingsryd 4:86, Plogvägen 1, Tingsryd, industri

Konga Bruk 8:11. Bruksgatan 9, Konga, industrilokal

Ryd 11:2, Strandvägen 4, Ryd, industrilokal
Linneryd 1:501, Lindvägen 2B, Linneryd, affärslokal

Lokalytan uppgår till ca 60 000 m2.

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB styrelse

Styrelsen i Tingsryds Utveckling och Fastighets AB utses av Kommunfullmäktige i Tingsryds kommun. Verkställande direktör är Karin Nilsson.

Ledamöter:

Håkan Karlsson (s), ordförande
Lennart Fohlin (c), vice ordförande
Jan-Åke Cesar (s), ledamot
Jan Popovski (kd), ledamot
Björn Elmqvist (c), ledamot

Sidansvarig: Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

Senast uppdaterad: 2020-11-24