Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Nämnden har nio ledamöter och är politiskt ansvarig för följande verksamheter:

  • Äldreomsorg
  • Omsorg funktionsnedsättning
  • Hälso- och sjukvård
  • Färdtjänst

Vård- och omsorgsnämnden sammanträder en gång i månaden. Sammanträdestiderna hittar du här.