Urshults snickeri och hantverk

Urshults snickeri och hantverk

Urshults snickeri och hantverks lokaler för den dagliga verksamheten finns i en del av UWAB:s fabrik på industriområdet i Urshults samhälle.

På Urshults snickeri och hantverk verkställs både LSS- och SoL-beslut på daglig verksamhet/sysselsättning. Målet för verksamheten är att erbjuda deltagarna en meningsfull sysselsättning som är så lik industrin som möjligt. Urshults snickeri och hantverk får beställningar från företag och privatpersoner på bland annat fågelholkar, ramar för bin och hyllor för prisrosetter. Ett annat stort arbete på snickeriet är att stansa och paketera filterpapper till luftfuktare. Snickeriet tillverkar också egna produkter som finns till försäljning i butiken på Kometens dagverksamhet i Tingsryd.

Den sociala samhörigheten är också viktig. Personalen uppmuntrar varje deltagare att vara med i samtalet vid fikastunden och lunchen.

Adress till Urshults snickeri och hantverk: Kanalvägen 7, 360 13 Urshult
Telefon: 0477-445 40

 

Sidansvarig: Förvaltningschef

Senast uppdaterad: 2021-10-14