Väckelsångs förskola

Nyckelpigans förskola i Väckelsång

Nyckelpigans Förskola är belägen i Väckelsång, cirka 3 mil söder om Växjö.

Förskolan har 6 avdelningar varav fem har 1-3 åringar och två är åldershomogena grupper med 4- respektive 5-åringar. Det finns i nuläget cirka 85 barn inskrivna.

Väckelsång är inne i en expansiv fas, vilket gjort att vi fått öppna upp fler avdelningar. Nya avdelningen Regnbågen är belägen i Växthuset, i närheten av kyrkan.

Under hösten 2023 kommer ännu en förändring att ske, då det är dags för inflyttning i nyrenoverade paviljonger i anslutning till skolan.

Här kommer fyra 1-3-årsavdelningar få flytta in i väntan på beslut kring vad som händer med de gamla lokalerna.

I samband med detta planeras även en ny utegård i anslutning till paviljongerna.

Vi värdesätter ett nära och förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare. Vår grupp för föräldrasamverkan var vilande under pandemin, men kommer startas upp igen nu under hösten 2023 för att ytterligare ge vårdnadshavare möjligheter att påverka och utveckla verksamheten.

Vår vision är att alla barn ska känna delaktighet, att de kan göra val utifrån sina egna förutsättningar. Det gör vi genom att våra undervisningssituationer planeras efter barnens intressen.

Genom det lustfyllda lärandet, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet, skapar vi tillsammans bästa möjliga förutsättningar för en mångsidig utveckling hos barnen.

Sidansvarig: Rektor Väckelsång

Senast uppdaterad: 2024-02-15