Väckelsångs förskola

Nyckelpigans förskola i Väckelsång

Nyckelpigans Förskola ligger i Väckelsång ca. 3 mil söder om Växjö.

Förskolan har 6 avdelningar varav 2 är syskonavdelningar och 4 är småbarnsavdelningar. Det finns ca 85 barn inskrivna. Krokodilen har 4-5 åringar, Gula-Röda har 2-3 åringar, Blåklockan-Prästkragen har 1-2 åringar. Allt ligger i nära anslutning till grundskola år F-6, och skolbarnsomsorg.

Vi har en fin utemiljö och nära till skog och fina strövområden som inbjuder till rörelse och fina naturupplevelser.

Utemiljön på vår förskola

Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet.Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden.
BUF_Ro3_Nyckelpigan1

Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus.

BUF_Ro3_Nyckelpigan2

Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och naturmiljö.

Sidansvarig: Förskolechef Väckelsång
Senast uppdaterad: 2018-09-06