Väckelsångs förskola

Nyckelpigans förskola i Väckelsång

Nyckelpigans Förskola ligger i Väckelsång cirka 3 mil söder om Växjö.

Förskolan har 5 avdelningar varav 3 har 1-3 åringar och 2 är åldershomogena grupper med 4- respektive 5 åringar. Det finns ca 85 barn inskrivna. Allt ligger i nära anslutning till grundskola år F-6, och Fritidshem.

Vi har en fin utemiljö och nära till skog och fina strövområden som inbjuder till rörelse och fina naturupplevelser.

Utemiljön på vår förskola

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden.

Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus.

Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och naturmiljö.

Sidansvarig: Rektor Väckelsång

Senast uppdaterad: 2021-09-09