Modersmål

Modersmål Tingsryds kommun

Ur Kursplanen för modersmål, Lgr 11

"Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål”

För att få delta i modersmålsundervisning gäller följande:

    • En eller båda föräldrar/vårdnadshavare ska ha ett annat språk än svenska som sitt modersmål och använda språket i sitt dagliga umgänge med barnet.
    • Modersmålsundervisningen är inte nybörjarundervisning. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i modersmålet.
    • Modersmålsundervisning anordnas i ett språk, om det finns minst fem elever som ansöker om modersmålsundervisning i det aktuella språket.
    • Lämplig lärare finns eller kan anställas.

Ta kontakt med rektor på aktuell skola för mer information om vad som kan erbjudas.

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2021-09-09