Yrkesutbildningar - som ger jobb!

Yrkesutbildningar - som ger jobb!

Inom skola, förskola, skola, vård & omsorg och industri råder det stort behov av utbildad personal, Vuxenutbildningen i Tingsryd ger utbildningar inom dessa yrken. Till hösten startar vuxenutbildningen utbildningar till barnskötare, elevassistenter och en basutbildning för anställda inom industrin.
Efter genomförd utbildning är möjligheterna att kunna få en fast anställning stora. Utbildningen ger jobb!