Fritidshem

Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år.

Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Undervisningen i fritidshemmen följer läroplanen för grundskolan kap. 1-2 samt kap. 4. Fritidshem erbjuds till barn vars föräldrar förvärvsarbetar och/eller studerar eller när barn behöver särskilt stöd för sin utveckling.

Föräldrars/syskons sjukdom, arbetslöshet

Föräldrar som är hemma på grund av egen sjukdom eller syskons sjukdom, får lämna barnet enligt gällande schema.

Vid arbetslöshet får plats i fritidshem behållas och nyttjas efter överenskommelse, med max 5 timmar per vecka, under 2 månader. Debitering sker som vanligt. Efter de 2 månaderna får platsen behållas ytterligare en månad i taget i mån av plats.

Barn har inte rätt till plats i fritidshem under föräldraledighet.

Förälder som förvärvsarbetar/studerar läsårsvis, får lämna sitt barn tidigast fem dagar innan höstterminen startar, för "ny inskolning".

FAQ förskola och fritidshem

Stängning av fritidshem

Rektor har rätt att stänga fritidshemmet för personalens kompetensutveckling eller planering under 4 dagar per år. Information om detta ska ges minst 2 månader i förväg.

Ni har möjlighet att lämna era barn på fritidshemmet under fyra dagar/läsår då ni annars skulle varit lediga (under ordinarie terminstid).

Här kan man läsa mer om stängningsdagar

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2023-05-15