Fritidshem

Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 12 år.

Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Undervisningen i fritidshemmen följer läroplanen för grundskolan kap. 1-2 samt kap. 4. Fritidshem erbjuds till barn vars föräldrar förvärvsarbetar och/eller studerar eller när barn behöver särskilt stöd för sin utveckling.

Föräldrars/syskons sjukdom, arbetslöshet

Föräldrar som är hemma på grund av egen sjukdom eller syskons sjukdom, får lämna barnet enligt gällande schema.

Vid arbetslöshet får plats i fritidshem behållas och nyttjas efter överenskommelse, med max 5 timmar per vecka, under 2 månader. Debitering sker som vanligt. Efter de 2 månaderna får platsen behållas ytterligare en månad i taget i mån av plats.

Barn har inte rätt till plats i fritidshem under föräldraledighet.

Förälder som förvärvsarbetar/studerar läsårsvis, får lämna sitt barn tidigast fem dagar innan höstterminen startar, för "ny inskolning".

Stängning av fritidshem

Rektor har rätt att stänga fritidshemmet för personalens kompetensutveckling eller planering under 4 dagar per år. Information om detta ska ges minst 2 månader i förväg.

Ni har möjlighet att lämna era barn på fritidshemmet under fyra dagar/läsår då ni annars skulle varit lediga (under ordinarie terminstid).

Här kan man läsa mer om stängningsdagar

Sidansvarig: Bildningsförvaltningen
Senast uppdaterad: 2018-09-03