Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolan till och med år 9. Lägsta ålder för studier på grundläggande vuxenutbildning är 20 år. Utbildningen är till för dig som: Inte gått i skolan på länge och därför behöver träna upp din studieteknik, vill repetera något ämne, tycker det är svårt att läsa, skriva eller räkna, behöver läsa svenska för att du har ett annat modersmål eller behöver förbereda dig för gymnasiestudier.

Arbetssätt

Du kan läsa på hel- eller deltid och upplägget är individuellt, vilket innebär att du läser i din egen takt, som du bestämmer tillsammans med din lärare. Du börjar på den nivå som du känner passar dig.

Du arbetar både individuellt och i grupp tillsammans med dina kurskamrater.

Du kan också kombinera dina studier på grundläggande nivå med gymnasiestudier i andra ämnen.

Svenska

Utifrån dina förutsättningar arbetar du med att tala, läsa och skriva.

Du läser bl.a. litteratur och tidningsartiklar och vi diskuterar och samtalar runt texterna. Att utveckla ordförrådet ingår också i kursen samt att lära sig skriva olika typer av texter.

Svenska som andra språk

Svenska som andraspråk på grundläggande nivå läser du när du är klar med SFI.

Vi diskuterar och pratar mycket, tränar uttal och läser både litteratur och texter om allmänna ämnen. Dessutom arbetar vi med att skriva på svenska och tränar grammatik.

Matematik

På grundläggande matematik får du börja på den nivå där just du befinner dig och sedan jobbar du framåt i egen takt med de fyra räknesätten, procent, geometri och statistik.

Tillsammans med de andra gruppmedlemmarna löser du också matematiska vardagsproblem.

Engelska

Du lär dig att förstå enkelt och tydligt vardagsspråk och delta i små samtal. Du får också läsa och skriva enkla texter. Du får också en viss kunskap om engelsktalande länder, deras kultur och levnadssätt.

Som du ser i kursutbudet kommer vi att erbjuda fler grundläggande kurser den kommande hösten, dock krävs det ett minimiantal studerande på kurserna för att de skall genomföras.

Ansökan

Vi har inget sista ansökningsdatum. Du kan, i mån av plats, starta när som under läsåret. Lämna ansökan i god tid före planerad kursstart!

Du ansöker via kommunens e-tjänstportal som du hittar längre ner på denna sida.

Kontakta studie- och yrkesvägledaren för ansökan och individuell studieplanering!

Vår studie- och yrkesvägledare är Jim Malmström

E-post till Jim

Tel: 0477 - 445 46

Studieekonomi

Du kan söka studiemedel från CSN. Om du saknar grundskola och gymnasiekompetens finns möjlighet till högre bidrag. Läs mer på www.csn.se

Kurser inom grundläggande vuxenutbildning
Kurs Kurskod V-poäng Kursansvarig
Svenska GRNSVE2 200-700 p Louise Klingestam
Svenska som andraspråk GRNSVA2 200-700p Louise Klingestam
Matematik GRNMAT2 200-600p Ulf Sonnfors
Engelska GRNENG2 450 p Sara Knutsson
Samhällskunskap GRNSAM2 150 p Louise Klingestam
Orienteringskurser:
Grundläggande datoranvändning steg 1
50 p Ulf Sonnfors
Grundläggande datoranvändning steg 2 50 p Ulf Sonnfors

Övriga kurser: Kontakta studie- och yrkesvägledare.

Sidansvarig: Vuxenutbildningen
Senast uppdaterad: 2022-04-05